Úspory jsou jen jedním z efektů sociálního šetření. Jeho součástí je i cílená poradenská práce s klientem, který potřebuje pomoc. V rámci agendy Úřadu práce ČR jde například o doporučení varianty levnějšího bydlení, rada, kam se obrátit, pokud je příjemce dávek zadlužený, podpora finanční gramotnosti nebo třeba nasměrování na projekt, jenž mu pomůže při hledání práce.

„V tomto ohledu Úřad práce ČR velmi úzce spolupracuje s obcemi, do jejichž kompetence především sociální práce patří. Zároveň plní povinnosti, které mu ukládá zákon a poskytuje dávky určené na podporu bydlení, tedy příspěvek a doplatek na bydlení. Zároveň jakožto správní úřad postupuje jako dobrý hospodář a posuzuje pečlivě situaci každého klienta. V praxi se rovněž pozitivně projevuje nastavení ještě užší spolupráce mezi agendami Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek, “ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

To, zdali vzniká nárok na dávku, její výši a výplatu, včetně trvání výplaty, zjišťuje ÚP ČR v rámci už zmíněného šetření. I to je součástí sociální práce. Jeho cílem je získat maximum možných informací o životní a sociální situaci žadatele a společně posuzovaných osob.

Na sociální šetření navazuje cílená sociální práce, jejímž prostřednictvím příslušný pracovník prověřuje sociální situaci klienta, obnovuje nebo se zaměřuje na jeho sociální fungování, a tím posléze minimalizuje jeho dlouhodobou závislost na dávkách.

Sociální šetření a potažmo sociální práce s příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi se váže především k příspěvku na živobytí. Právě ten primárně řeší nepříznivou sociální situaci klienta. Od této dávky se pak dále odvíjí nárok na doplatek na bydlení.

V rámci spolupráce s obcemi využívá ÚP ČR „Standardizovaný záznam sociálního pracovníka“. Jde o dokument, který využívají sociální pracovníci obcí a ÚP ČR k řešení situace klientů, závislých na dávkách pomoci v hmotné nouzi. Výsledkem je synergický efekt ve vztahu k řešení situace klienta, tedy cílená společná pomoc zohledňující potřeby a možnosti dotyčného.

Zdroj: www.e-sondy.cz 

-lhe-