Účelem směrnice je zlepšit pracovní prostředí cestou ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. Směrnice stanovuje společné minimální požadavky pro všechny členské státy týkající se mj.  přestávek na odpočinek pro pracovníky během dne a v týdnu (v zásadě 11 po sobě jdoucích hodin během dne a nepřetržitý odpočinek v délce 24 až 35 hodin během týdne), přestávek na odpočinek během pracovní doby (je-li pracovní den delší než šest hodin), omezení týdenní pracovní doby pracovníků (průměrná délka 48 hodin týdně včetně přesčasů), placené dovolené pro pracovníky (alespoň 4 týdny za kalendářní rok), zvláštní ochrany nočních pracovníků.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR se do procesu přezkumu směrnice zapojil jak v rámci evropského sociálního dialogu, tak do formulování stanoviska BUSINESSEUROPE i Evropského hospodářského a sociálního výboru a působením na národní úrovni. Své aktivity v této oblasti vyvíjí i nadále. Vypracoval k probíhajícímu přezkumu v rámci veřejné konzultace stanovisko, ve kterém hodnotí dopady a působení aktuální směrnice a současně přináší konstruktivní návrhy na její úpravu v oblastech pro zaměstnavatele důležitých.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ke směrnici o pracovní době zde.

 

Souhlasíte se stanoviskem Svazu průmyslu a dopravy ČR?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-