Jedním z hlavních důvodů pro pořádání této akce je fakt, že právě Ústeckoorlicko patří mezi regiony, které jsou ve vysoké míře zaměřené na strojírenský průmysl. „Vzhledem k tomu, že první ročník přehlídky byl z hlediska zájmu veřejnosti úspěšný, rozhodli jsme se pro její zopakování. Náš region je zaměřený především na strojírenství a zdejší zaměstnavatelé se potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly,“ vysvětluje ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Ústí nad Orlicí Vladimíra Lesenská a dodává: 

Prostřednictvím této akce je možné přiblížit veřejnosti nejen aktuální pracovní nabídky vystavujících firem, ale zároveň umožnit těmto společnostem, aby představili zájemcům i své výrobní programy a vize v oblasti lidských zdrojů, a tím namotivovali ke studiu technických oborů žáky základních a středních škol, kteří jsou hlavní cílovou skupinou.“ Návštěvníci též získají přehled o tom, co v dnešní době firmy v tomto regionu potřebují a o jaké profese mají především zájem. 

Jak už bylo řečeno, poptávka bude zejména po strojírenských profesích. Celkem 21 významných zaměstnavatelů z okresu bude hledat například nástrojaře, strojní mechaniky, mechaniky seřizovače, svářeče, strojírenské techniky, montéry a techniky elektrických zařízení nebo technology výroby.

Součástí akce bude i poradenství, které návštěvníkům poskytnou zástupci Úřadu práce ČR. Zájemci se mimo jiné dozví, jak správně napsat životopis, jaké šance mají na trhu práce v rámci jejich současné kvalifikace a praxe nebo jak jim může ÚP ČR pomoci prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Na veletrhu se bude prezentovat i 10 technicky zaměřených středních škol z regionu. Návštěvníci tak dostanou kompletní informace o provázanosti studia požadovaných oborů a nabídky studia. Školy zájemcům představí své výukové programy, typy a formy studia, možnosti internátního bydlení, stipendijní programy a volnočasové aktivity. Na své si přijdou i středoškolští studenti, kteří právě vybírají vhodný obor na vysoké škole.

„Cílem je poskytnout mladým lidem dostatek kvalitních informací o budoucím trhu práce, o povoláních, pro něž se rozhodují, o požadavcích na studijní a učební obory,“ shrnuje Vladimíra Lesenská. Vstup pro návštěvníky je zdarma.

Zdroj: převzato z www.uradprace.cz 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-