Zaměstnavatelé v poslední době jeví zvýšenou pozornost o absolventy technických oborů, ať již jde o školy, volnočasová zábavně-vzdělávací centra nebo i průmysl. Učitelů s tímto zaměřením je nedostatek. Zájem o kvalitní přípravu učitelů techniky a praktických činností dlouhodobě projevuje i vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který říká, že dostatek technicky zdatných lidí, kteří už ve škole získají potřebnou praxi, je základním předpokladem úspěchu inovativních technologických projektů (více v článku na www.denik.cz).

Studium programu Technika a praktické činnosti je jedinečnou příležitostí, jak proniknout do světa tvořivosti, nápaditosti a aktivit založených na manuálních činnostech ve spojení s myšlením a moderními digitálními technologiemi. Během studia jsou studentky a studenti postupně seznamováni nejen s aktuálními poznatky ze světa techniky, řemesel a technologií, jako je robotika, laserové technologie, internet věcí a 3D tisk, ale taktéž částečně s oblastmi jako je příprava pokrmů, pěstitelství, chovatelství, finanční gramotnost, provoz a údržba domácnosti a výchova k volbě povolání a podnikavosti. Pro podání přihlášky a možné přijetí ke studiu není rozhodující obor předchozího studia na střední škole. Podstatný je však zájem o obor. Studium je koncipováno tak, že znalosti a dovednosti jsou předávány „od počátku“, což umožňuje zahájit studium absolventovi jakéhokoliv oboru SŠ.

V rámci studia programu Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ jsou prohlubovány odborné znalosti a vytvářeny didaktické dovednosti tak, aby byl absolvent schopen připravit a realizovat moderní a pro žáky poutavou výuku. Studentky a studenty čeká spousta praxe, kde si naživo vyzkouší výuku, budou aplikovat osvojené poznatky a postupně se z nich stanou profesionálové. Prakticky se tak naučí, jak druhým lidem předávat nejnovější poznatky ze světa techniky, řemesel a moderních technologií.

Závěrem je třeba podotknout, že na základních školách se technické předměty nazývané různě (pracovní vyučování, dílny, technické práce) vyučují nepřetržitě a školy neustále shání nové učitele. Pomocnou ruku by mohla podat nedávno zřízená Rada technických studijních programů PdF UP, jejímž smyslem bude formulovat aktuální požadavky na absolventy. Vznikne tak cenný zdroj informací pro inovaci vysokoškolské výuky. Vyústěním může být i příprava a následná akreditace zcela nového studijního programu „šitého“ potřebám škol v regionu na míru. Členem rady je i regionální zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Olomoucký kraj.

Zdroj: www.spcr.cz