„Vláda 11. ledna schválila aktualizaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR, která posílí výzkum a inovace pro potřeby českých firem a jednou z nově zařazených oblastí je právě oblast umělé inteligence,“ říká náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací Petr Očko.

V připomínkovém řízení se nachází nový program podpory inovací Trend. „Program TREND bude zaměřen na aplikačně orientovaný výzkum za využití progresivních technologií, jako jsou například nanotechnologie či právě umělá inteligence,“ doplňuje Petr Očko.

V případě schválení programu vládou bude v letošním roce vyhlášena první veřejná soutěž na výběr projektů výzkumu a vývoje. Jejich realizace a financování začne rokem 2020. Zároveň se program soustředí na aplikaci nových technologií (včetně AI) v těch hospodářských odvětvích, která jsou identifikována jako oblasti specializace v národní RIS3 strategii.

V programu TREND bude umožněno, aby jednotlivé projekty řešily podniky buď samostatně nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (tj. vysokými školami, ústavy Akademie věd ČR atd.). Program TREND bude financován z národních zdrojů a bude tudíž otevřen i pro subjekty z Prahy, obdobně jako u běžícího programu TRIO, kde právě probíhá poslední soutěž na výběr projektů k podpoře.

V neposlední řadě je MPO gestorem pilíře Digitální ekonomika a společnost, který je součástí programu Digitální Česko. „V rámci tohoto pilíře je jedním z našich úkolů vytvořit Národní strategii umělé inteligence, zpracovat ji máme do poloviny letošního roku,“ dodává náměstek Očko. Ke vzniku národních strategií vyzvala Evropská komise členské státy EU v Koordinovaném plánu v oblasti umělé inteligence, který vydala loni v prosinci.

Vládní zmocněnec pro digitalizaci, Úřad vlády a MPO ve středu 16. ledna podepsali s Platformou pro umělou inteligenci Svazu průmyslu a dopravy Memorandum o spolupráci na rozvoji umělé inteligence. Klíčovou oblastí pro spolupráci bude právě příprava národní strategie k AI.

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz