Sociální dialog

Ukončení pracovního poměru v době pracovní neschopnosti

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Ukončení pracovního poměru v době pracovní neschopnosti

Jsem v pracovní neschopnosti a končí mi pracovní poměr. Zaměstnavatel mě žádá, abych absolvoval výstupní prohlídku a převzal zápočtový list. Má na to právo?

Odpověď:

Pracovní poměr zaměstnance, který byl sjednán na dobu určitou, končí uplynutím sjednané doby (§ 48 odst. 2 zákoníku práce).

Na skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou nemá vliv skutečnost, že zaměstnanec je k datu uplynutí sjednané doby i po tomto v pracovní neschopnosti.

Před skončením pracovního poměru v době pracovní neschopnosti je zaměstnanec v souladu s § 53 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákoníku práce chráněn pouze v případě, že by ke skončení pracovního poměru zaměstnance mělo dojít z důvodu výpovědi dané zaměstnavatelem. Na jiné případy skončení pracovního poměru se však tato ochrana nevztahuje.

Ze shora uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel je skutečně povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) k datu skončení pracovního poměru, tj. k datu uplynutí sjednané doby určité (§ 313 odst. 1 zákoníku práce). Samozřejmě však nemůže požadovat, aby se zaměstnanec v den skončení pracovního poměru dostavil na pracoviště k převzetí tohoto potvrzení, pokud je zaměstnanec v pracovní neschopnosti. Uposlechnutím takové výzvy by se totiž zaměstnanec mohl dopustit porušení léčebného režimu stanoveného ošetřujícím lékařem. Zaměstnavateli nic nebrání v tom, aby toto potvrzení zaměstnanci doručil buď přímo v bydlišti zaměstnance, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

V době trvání pracovní neschopnosti zaměstnavatel nemůže na zaměstnanci požadovat, aby se dostavil k výstupní prohlídce u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenu dohodu po poskytování pracovnělékařských služeb, a to z důvodu, že zaměstnanec je v době pracovní neschopnosti povinen zachovávat léčebný režim stanovený ošetřujícím lékařem. Absolvování výstupní prohlídky tak bude možné až po skončení pracovní neschopnosti.

Na závěr je třeba uvést, že pokud pracovní neschopnost zaměstnance vznikla ještě za trvání pracovního poměru nebo v ochranné době po skončení pracovního poměru (§ 14 a 15 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění), který zakládal účast na nemocenském pojištění, náleží zaměstnanci z titulu takové pracovní neschopnosti nemocenské od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti až do jejího skončení. Náhrada mzdy podle § 192 zákoníku práce v době prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti však zaměstnanci náleží pouze v době trvání pracovního poměru.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?