Vyplývá to z analýzy poradenské skupiny Moore Czech Republic. Nezaměstnanost v červnu 2021 dokonce klesla, a to na 3,7 procenta. Úřad práce ČR evidoval o 12 520 uchazečů o zaměstnání méně než v květnu.

Na konci května skončila část programu Antivirus kompenzující uzavřené provozy a dorovnávající omezení výroby, služeb a poptávky. S ukončením vládních podpor se nicméně nenaplnily pesimistické scénáře, že dojde k propouštění a růstu nezaměstnanosti.

„Program Antivirus za cenu výrazného zvýšení veřejného dluhu splnil svůj účel – udržel nízkou nezaměstnanost. Přestože po jeho ukončení došlo v některých podnicích k propouštění, firmy se k tomuto kroku neuchylovaly v tak velké míře a na celkové nezaměstnanosti se to neprojevilo,“ komentuje partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Radovan Hauk.

Česko má opačný problém: Nedostatek pracovníků

Podle propočtů Moore Czech Republic měla být skutečná nezaměstnanost na přelomu roku vyšší o 1,2 procentního bodu, tedy zhruba na 5 procentech. Kompenzační programy v tu chvíli udržovaly v práci přibližně 100 tisíc zaměstnanců. To mělo pozitivní vliv na spotřebu domácností, nejdůležitější složku hrubého domácího produktu.

Z tohoto pohledu je potřeba hodnotit vládní programy pozitivně, podařilo se překlenout složité období. Nyní z dění na pracovním trhu plyne, že se společnostem, které Antivirus využívaly, obnovily zakázky a mají pro své pracovníky dostatečné uplatnění. Současně si již velká část dříve propuštěných našla nové zaměstnání,“ vysvětluje Radovan Hauk.

Namísto růstu nezaměstnanosti tak české hospodářství čelí jinému a dlouhotrvajícímu problému – nedostatku pracovních sil. „V odvětvích jako je průmysl či IT dlouhodobě chybí kvalifikovaná pracovní síla. S nedostatkem nově bojuje také gastrosektor, kam se pracovníci nechtějí vracet kvůli nejisté budoucnosti,“ dodává Hauk s tím, že pracovníky neúspěšně hledají firmy napříč segmenty, přestože úřad práce eviduje více než 273 tisíc uchazečů o zaměstnání.

Pro český pracovní trh je typická nízká ochota hledat práci v jiných oborech. Tento fenomén by měl pomoci vyřešit mechanismus modularizovaných rekvalifikací, který umožní reflektovat již naučené dovednosti a rekvalifikovaná osoba bude vzdělávána pouze v částech, které skutečně potřebuje pro úspěšné složení závěrečné zkoušky.

Zdroj: www.businessinfo.cz