Učitelé na vyšších odborných školách vydělávali v roce 2010 průměrně 28 700 korun měsíčně, učitelky mateřských škol pak o téměř 8500 korun méně. Akademici, tedy učitelé na univerzitách a vysokých školách pobírali měsíčně 36 600 korun. Média ke zprávě uváděla výši průměrné mzdy, která v ČR v minulém roce dosáhla částky 23 951 korun.

Z porovnání mezd u učitelů vyplývá, že zhoršení zaznamenali pedagogové na základních školách. Jejich loňský měsíční příjem totiž činil 25 800 korun, což je o tisícikorunu méně oproti roku 2009. Středoškolští učitelé v uplynulém roce průměrně vydělávali 27 150 korun. Agentura ČTK ke zprávě uvedla, že reálné mzdy vyučujících jsou však nižší, do statistik se totiž započítávají i platy ředitelů škol.

Nejlepší platy ve školství mají tradičně učitelé vysokých škol, plat je však závislý na výši dosaženého vzdělání. Zatímco asistenti měsíčně dostávali 24 000 měsíčně, docenti už pobírali o zhruba 21 000 korun více. Plat profesora se pak průměrně pohyboval kolem 60 000 korun. Vysokoškolské učitelky pak v porovnání s průměrným výdělkem vysokoškolského učitele braky v průměru o 7 tisíc korun méně.

-red-