Od kariérního systému si slibujeme zvýšení prestiže učitelského povolání ve společnosti a zvýšení zájmu o učitelské povolání mezi mladými lidmi. Chtěli bychom dát začínajícím i zkušeným učitelům perspektivu odborného růstu během jejich profesního života,“ říká první náměstek ministra Jindřich Fryč.

Tři cesty kariérního rozvoje:

1. Cesta rozvoje profesních kompetencí

2. Cesta směřující ke specializovaným pozicím ve školách

3. Cesta směřující k funkčním pozicím

Právě první z navrhovaných cest je v připravovaném kariérním systému nová. V rámci ní by měl mít učitel možnost postupovat čtyřmi kariérními stupni, přičemž s postupem do druhého stupně po ukončení dvouletého adaptačního období se počítá jako s povinným.

Výchozím bodem pro první z uvedených cest má být tzv. standard učitele, který celistvě popíše nejen očekávanou vzrůstající kvalitu práce učitele v každém kariérním stupni, ale také nároky na zvětšující se rozsah jeho působení v profesní komunitě.

Nový kariérní systém by měl přinést především kvalitnější výuku pro žáky, ale i možné změny v odměňování učitelů s důrazem na kvalitu jejich práce. Naším cílem je, aby vznikající kariérní systém byl pro učitele srozumitelný a aby jej přijali za svůj. Proto považujeme za zásadní veřejnou diskusi, kde budou parametry a jednotlivé části připravovaného kariérního systému představeny odborné veřejnosti, která bude mít možnost se k nim vyjádřit,“ vysvětluje Fryč.

V nejbližší době bude připravovaný kariérní systém postupně představen na odborných seminářích v jednotlivých krajích ČR, které bude organizovat Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími partnery. Po těchto seminářích se budou odborné skupiny znovu zabývat jednotlivými částmi kariérního systému a hlavními doporučeními vzešlými ze seminářů.

Co by podle vás zvýšilo prestiž učitelského povolání?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.