Události

Novelizace v zákoníku práce


Královéhradecký kraj
úterý, 3. říjen 2023, 09:00 - 13:00
 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje vás srdečně zvou na seminář

RÁMCOVÝ PROGRAM

 • Prezence, občerstvení
 • Zahájení
 • Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů
 • Schválené znění transpoziční novelizace zákoníku práce
 • Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovních poměr
 • Rozvrhování pracovní doby, překážky v práci, příplatky a dovolená u dohod
 • Odměňování, minimální a zaručená mzda
 • Změny v agenturním zaměstnávání
 • Zvláštní pracovní podmínky při péči o jiné osoby
 • Flexibilní rozvrhování pracovní doby
 • Nastavení podmínek práce na dálku a homeworkingu
 • Elektronické sjednávání smluv se zaměstnancem
 • Elektronické doručování písemností
 • Další legislativní novinky v pracovním právu
 • Řešení modelových situací z praxe
 • Další aktuální informace, diskuze, odpovědi na dotazy

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 8:30 – 9:00    prezence účastníků

 9:00 – 11:00   zahájení, seminář 1. část

11:00 – 11:30  pauza, občerstvení

11:30 – 13:00   seminář 2. část, dotazy, diskuze

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Prof. JUDr. Petr HŮRKA, Ph.D. (Univerzitní profesor, lektor a konzultant na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, člen Legislativní rady vlády, dříve působil jako náměstek pro legislativu a pracovněprávní vztahy, řídil práce na klíčových novelizacích pracovněprávních předpisů, včetně poslední novely zákoníku práce)

CENA:

4500 Kč (bez DPH) / 3500 Kč (bez DPH) pro členy Krajské hospodářské komory KHK, OHK Liberec, HK ČR nebo SP ČR

REGISTRACE:

Na setkání se prosím registrujte do 1. 10. 2023 ZDE