Události

Vyhrazená technická zařízení elektrická a zdvihací dle nové legislativy (Liberec)


Liberecký kraj
pondělí, 12. prosinec 2022, 09:00 - 16:00
 

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Okresní hospodářská komora Liberec, Spolek pro rozvoj lidských zdrojů Liberec a Krajská nemocnice Liberec si Vás dovolují pozvat na seminář

Vyhrazená technická zařízení elektrická a zdvihací dle nové legislativy s účinností od 1. 7. 2022

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, Liberec – přednáškový sál, pavilon P2

 

PROGRAM:

08:30 – 09:00: Prezence, občerstvení

09:00 – 09:10: Zahájení

 • Ing. Naďa Vojtíšková, manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Liberecký a Královéhradecký kraj, Ing. Martin Procházka, ředitel Okresní hospodářské komory Liberec

09:10 – 12:10: Vyhrazená elektrická zařízení dle nové legislativy s účinností od 1.7.2022 Mgr. Radek Roušar

 • Jaká elektrická zařízení patří mezi vyhrazená (dále jen „VEZ“)?  Co je to pověřená organizace?
 • Jaké povinnosti je nutno splnit při uvádění VEZ do provozu?  Jaké povinnosti je nutno splnit při provozování VEZ?
 • Jak jsou stanoveny nově lhůty revizí VEZ?
 • Dotazy, diskuze

Pauza, občerstvení

Odborná způsobilost v elektrotechnice dle nové legislativy od 1.7.2022 Mgr. Radek Roušar

 • Jak se změnily stupně odborné způsobilosti v elektrotechnice?  Co může provádět osoba poučená, co už osoba znalá?
 • Kdo je to odpovědná osoba?
 • Kdo může zkoušet odbornou způsobilost v elektrotechnice?  Dotazy, diskuze

Mgr. Radek Roušar je prezidentem Elektrotechnického svazu českého (ESČ) a členem představenstva Hospodářské komory České republiky (HK ČR), kde je současně předsedou Sekce pro vyhrazená technická zařízení HK ČR. Dále je členem dozorčí rady Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace, z.ú. při HK ČR a stálý host Rady vlády pro BOZP a PO. Je jednatelem společnosti ELKO CZ, s.r.o.

12:10 – 13:00: Pauza, občerstvení, networking

13:00 – 16:00: Vyhrazená (technická) zdvihací zařízení (ZZ) dle nové legislativy s účinností od 1.7.2022 - Ing. Martin Röhrich

 • Legislativní rámec právní úpravy vztahující se ke zdvihacím VTZ zákon 250/ 2021 Sb
 • Legislativa a související předpisy ke Zdvihacím zařízením NV 193/ 2022 Sb a další právní souvislosti
 • Rozdělení jednotlivých oblastí ZZ
 • Dotazy, diskuze
Pauza, občerstvení
 • Povinnosti provozovatelů ZZ
 • Na co si dát pozor při instalaci, zajištění provozu a dalších činnostech ZZ
 • Praktické příklady a postupy oblasti ZZ
 • Dotazy, diskuze

Ing. Martin Röhrich je členem rady vlády pro BOZP, předsedou stálého výboru pro technickou bezpečnost při radě vlády a členem odborné pracovní skupiny OKAG při Evropské komisi pro bezpečnost práce a ochranu zdraví. Je také OZO BOZP a revizním technikem zdvihacích zařízení a elektro.

16:00 – 16:10: Závěr

CENA: 4500 Kč (vč. DPH) / 3500 Kč (vč. DPH) pro členy HK ČR nebo SP ČR 

Registrujte se prosím zde