Události

Diskusní fórum "Jak neztratit hlavu v době velkých společenských transformací"


Královéhradecký kraj
pátek, 19. březen 2021, 09:00 - 14:00
 

Českomoravská konfederace odborových svazů si Vás v rámci projektu „Sociální dialog a Společnost 4.0“ dovoluje pozvat na diskusní fóra

JAK NEZTRTRATIT HLAVU V DOBĚ VELKÝCH SPOLEČENSKÝCH TRANSFORMACÍ

Diskusní fóra proběhnou on-line prostřednictvím aplikace MS Teams

 

ANOTACE

Nežijeme zrovna v lehké době. Ať už chceme nebo nechceme, společnost se zásadně proměňuje pod vlivem digitálních technologií (digitální transformace), pod tíhou klimatické změny a postupným přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku (zelená transformace) a konečně vlivem a dopady covidu-19. Je na místě obava? Nezapomínejme, každé riziko je příležitost. Procesy digitalizace a automatizace vytvářejí nová pracovní místa. Nové dovednosti přinášejí nové nápady a zvyšují konkurenceschopnost. Indicie naznačují, že kompas, který nás má bezpečně navigovat v průběhu těchto rozsáhlých transformací, ukazuje k tématu dovedností a celoživotnímu učení.

Diskusní fóra, jejichž náplní je v moderovaném formátu mluvit o dovednostech zaměstnanců, roli firemního vzdělávání a příslibu celoživotního učení. Účast na diskusním fóru je otevřena všem, tj. není podmíněna pracovní pozicí, ani nutnou zkušeností z oblasti vzdělávání dospělých a firemního HR (personalistiky).

Cílem diskusních fór je připravit relevantní podklady a argumentaci pro Návrh koncepce dalšího vzdělávání z pohledu zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů v České republice. Tato diskusní fóra pořádá Českomoravská konfederace odborových svazů v partnerství se Svazem průmyslu a dopravy ČR a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

PROGRAM

 9:00 -  9:30           Přihlášení  do MS Teams - technická kontrola, ověření připojení

 9:30 -  9.40           Zahájení - Pravidla online komunikace, funkce MS Teams

 9:40 - 10:00          Představení projektu (Co je projekt „Sociální dialog a Společnost 4.0“ , Dovednosti, společenské transformace a (nová) role ČMKOS v oblasti celoživotního učení)

10:00 - 11:00         COVID-19 a dovednosti dospělých: praxe celoživotního učení? (Společná práce & fórum)

11:00 - 11:30         Přestávka na oběd

11:30 - 12:00         Národní soustava kvalifikací (Prezentace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

12:00 - 12:30         Trendy ve firemním vzdělávání (Tomáš Langer)

12:30 - 13:30         Rozvoj dovedností a celoživotní učení: Návrh koncepce dalšího vzdělávání (Společná práce & fórum)

13:30 - 14:00         Závěr a neformální diskuse

 

REGISTRACE

Z online diskusních fór nebude pořizován žádný audiovizuální záznam. Pro účast je nutné se registrovat na tomto odkazu. Před samotným konáním online diskusního fóra obdržíte na svůj uvedený e-mail veškeré informace potřebné pro úspěšné přihlášení.

 

KONTAKTY

V případě dalších dotazů a upřesnění neváhejte prosím kontaktovat poradce pro oblast vzdělávání. Program diskusního fóra je nedílnou součástí pozvánky. Těšíme se na setká(vá)ní online v regionech České republiky.