Podpora k otevření živnosti na severu Moravy dosud činila maximálně 70 tisíc korun. Od srpna však Úřad práce začal nabízet obtížně umístitelným uchazečům o zaměstnání možnost získat zvýšený finanční příspěvek na zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to v závislosti na pořizovacích uznatelných nákladech, až do výše 100 tisíc korun. Stejnou částku mohou získat i zaměstnavatelé na zřízení chráněného pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením nebo společensky účelného pracovního místa, přičemž konkrétní částka se opět odvíjí od uznatelných nákladů. Úřad práce dále může zaměstnavatelům poskytnout finanční příspěvek na mzdu, včetně pojištění, ve výši maximálně osm tisíc korun měsíčně, a to v rámci společensky účelného pracovního místa, které firma obsadí obtížně umístitelným uchazečem o zaměstnání.

Podle přestavitelů pobočky Úřadu práce v Moravskoslezském kraji, které server Novinky.cz cituje, je důvodem tohoto opatření, rostoucí nezaměstnanost v regionu. Nezaměstnanost totiž minulý měsíc v kraji opět stoupla po předchozím sezónním čtyřměsíčním poklesu. Počet volných pracovních míst je dlouhodobě nedostatečný, ke konci července jich úřady práce v regionu mohly nabízet kolem 4 500. Novinky.cz zjistily, že před čtyřmi lety, než se v Moravskoslezském kraji začaly projevovat dopady hospodářské krize, byla poptávka firem po nových zaměstnancích proti nynějšímu stavu více než trojnásobně vyšší, přičemž nezaměstnaných bylo zřetelně méně.

-red-

Pomohou aktivity v podobě podpory startu vlastního podnikání snížit stavy nezaměstnanosti, a to nejen v Moravskoslezském kraji?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.