Ministerstvo práce minulý rok na aktivní politiku zaměstnanosti včetně rekvalifikací vynaložilo v regionu dvojnásobek peněz, uvedla ředitelka krajského kontaktního pracoviště úřadu práce Renata Malichová.

Na vytváření těchto míst se podílelo ve Středočeském kraji na 2400 zaměstnavatelů. Téměř tisícovka z nich vytvořila místa pro vykonávání veřejně prospěšných prací a přes 1400 zaměstnavatelů společensky účelná pracovní místa.

U veřejně prospěšných prací převažují jako zaměstnavatelé jednoznačně obce, společensky účelná pracovní místa vytvářejí firmy a fyzické osoby,“ uvedla Malichová.

U pracovních míst vytvořených v rámci aktivní politiky zaměstnanosti úřad práce částečně přispívá zaměstnavateli na vyplácení mzdy. Příspěvek se pohybuje většinou v rozmezí 10 až 12 tisíc korun na osobu a měsíc. O konkrétní částce a době jejího vyplácení rozhoduje poradní sbor ředitelky krajského kontaktního pracoviště s účastí všech ředitelů středočeských kontaktních pracovišť.

Vloni ministerstvo práce a sociálních věcí vynaložilo na podporu zaměstnanosti ve středních Čechách téměř 350 miliónů korun včetně peněz z projektů Evropského sociálního fondu. Výsledkem je i zvýšení počtu podpořených míst o 1500 proti konci roku 2012. Nejvíce míst takto vzniklo na Příbramsku (609), Kolínsku (454), Kutnohorsku (396) a na Kladensku (390).

Veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa jsou jedním z nejefektivnějších nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Uchazeči mají o tyto práce zájem, protože při omezených možnostech najít nové zaměstnání jim tyto nástroje aktivní politiky umožňují pracovat za mzdu a také neztratit pracovní návyky,“ sdělila ředitelka kontaktního pracoviště.

V rámci veřejně prospěšných prací vykonávají lidé nejčastěji údržbářské práce v obci. Umožňuje to zvýšit šanci na získání zaměstnání například u dlouhodobě nezaměstnaných, lidí starších padesáti let, handicapovaných a podobně. U společensky účelných pracovních míst jde o profese, ve kterých firma nebo fyzická osoba působí.

Jednou z priorit aktivní politiky zaměstnanosti zůstává i letos vytváření míst, kde získávají praxi absolventi. K této politice patří i rekvalifikace, kterými se úřady práce snaží řešit nerovnováhu mezi kvalifikační nabídkou a poptávkou na trhu práce.

Myslíte si, že středočeský příklad by měly následovat i další kraje?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.