Na svých internetových stránkách MPSV uvedlo, že maximální výše podpory či dotace aktivity c) zaměřené na podporu sociálního podnikání činí na jeden projekt/příjemce 4 901 800 korun, resp. 200 000 euro, minimální výše podpory/dotace na jeden projekt činí 300 000 korun. Celková hodnota schválených projektů je ve výši 10,6 milionu korun. Mezi projekty, kterým se dostane podpora, patří: „S citem pro věc“ – projekt je zaměřen na zaměstnání mladých lidí opouštějící ústavní zařízení (Dětský domov, Dům na půli cesty) a dlouhodobě nezaměstnané ženy a muže ve věku nad 50 let. Tyto osoby budou zaměstnány v nově zřízené restauraci a kavárně (na jejíž vybavení je přidělena dotace) v Hradci Králové. Restaurace bude inovativní speciální nabídkou jídel pro vegetariány a celiaky, menu bude obsahovat nadstandardní informace například o různých typech alergenů apod.

MPSV dále na svých internetových stránkách uvedlo, že v podpořeném projektu s názvem „Pobytové centrum Sudličkova Lhota“ bude z dotace financována rekonstrukce a vybavení objektu bývalého statku v obci Sudličkova Lhota, ve kterém vzniknou ubytovací služby především pro handicapované občany. Na ubytování budou navazovat doplňkové aktivity např. hiporehabilitace, zručnostní a kreativní kurzy, dílčí práce na statku a další aktivity pro trávení volného času zdravotně postižených osob. V rámci projektu vzniknou tři dlouhodobá pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.

Zpráva MPSV dále uvádí, že třetím podpořeným projektem je projekt „Kořeny jsou základ II.“, jehož hlavní podnikatelskou činností bude poskytování služeb chybějících ve městě Planá a jeho okolí, např. úklidových služeb zpevněných ploch, kancelářských a provozních prostor, čištění lesních porostů, sekání trávy, údržba zahradní techniky, aj. Realizací projektu budou vytvořena tři nová pracovní místa pro mládež a mladé dospělé opouštějící ústavní zařízení a čtyři pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. Cílem je napomoci těmto osobám k integraci a „zapuštění kořenů“ do každodenního života v městě Planá.

V Roudnici nad Labem byl podpořen projekt „Sociální integrace a rozšiřování společnosti Tim-Czech s.r.o.“ Příjemce dotace zpracovává a konzervuje maso a vyrábí masné výrobky, dotace bude určena na rozšíření kapacity současné provozovny. Příjemce dotace vytvoří realizací projektu čtyři pracovní pozice pro osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané, dotace bude určena na financování vybavení provozovny a administrativní zázemí pro pracovníky firmy.

Bližší informace o konkrétních pravidlech výzvy a zaměření sociálního podnikání lze nalézt na adrese: http://www.mpsv.cz/cs/11137

-pda-

Je dobrá cesta podporovat projekty na podporu sociálního podnikání cestou financování z EU?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.