Spíše zvyšovat platy chtějí zaměstnancům podle průzkumu firmy s obratem přesahujícím tři miliony korun ročně, mající více než deset zaměstnanců, orientující se na export a působící ve více oborech. Propouštět hodlá sedm procent podniků, naopak přibírat zaměstnance jich plánuje 14 procent. Většinou by mělo jít jen o mírné zvyšování počtu. Více než dvě třetiny podniků nechystají propouštění ani nabírání pracovníků.

„Průzkum ukázal, že zvýšení poptávky v následujících třech měsících očekává pouze 31 procent firem, což je o dvacet procentních bodů méně než v minulém kvartálu. Většina firem naopak očekává její snížení,“ uvedl výkonný ředitel útvaru firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda.

Strategické postoje k budoucnosti firmy se příliš nemění. Stejně jako v minulém čtvrtletí jich přibližně dvě třetiny uvedly, že plánují podnikání zachovat v nynějším rozsahu, na 19 procent chce podnikání rozšířit a jen desetina omezit či úplně ukončit. Zhruba polovina podniků plánuje snížit své investice. Dobrou zprávou je to, že v delším pohledu na budoucnost své firmy jsou dvě třetiny podnikatelů optimistické.

Na 57 procent firem potvrdilo, že oslabení koruny poškodí jejich podnikání. Naopak názor, že oslabení koruny podnikání pomůže, zastává pouhá desetina z nich. Téměř třetina předpokládá, že zásah ČNB nebude mít na jejich podnikání žádný vliv. Exportní firmy hodnotí intervenci většinou pozitivně (55 procent). Negativně hodnotí intervenci importéři (71 procent) a firmy orientované na domácí trh (58 procent).

Naprostá většina z dotazovaných (87 procent) nečerpala v posledních třech letech žádnou dotaci. Pokud je již firma do dotačního programu zapojena, pak jde nejčastěji o státní dotace (10 procent) nebo peníze z Evropské unie (sedm procent).

„Přesto se ale ukazuje, že zájem o dotace mezi českými firmami roste. V tomto roce se o ně chce ucházet už 18 procent společností,“ dodal Manda.

Domníváte se, že ekonomická krize v letošním roce odezní?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.