Rostoucí trend vzdělávání zaměstnanců je v posledních čtyř letech znatelný i v České republice. Čím dál více firem chce dosahovat co nejlepších výsledků a bez odborné kvalifikace zaměstnanců toho nedocílí. Tento fakt si uvědomují velké úspěšné, ale také menší firmy. „Postoj českých zaměstnavatelů ke vzdělávání svých zaměstnanců je v současnosti příznivý. Priorita vzdělávání se drží stále vysoko, úspěšné firmy investují i desítky milionů korun do vlastních vzdělávacích center, interních lektorů a koučů,” uvedl ředitel Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák. Další vzdělávání je však klíčové nejen pro zaměstnavatele, ale i samotné zaměstnance.

Vzdělání znamená konkurenceschopnost

Jak vyplývá z průzkumu portálu Jobs.cz zaměřeného na profesní vzdělávání v loňském roce, pro 80 procent Čechů je hlavním faktorem v rozhodování o dalším studiu především zvyšování kvalifikace, které následně umožní lepší uplatnění na trhu práce. Další faktor představuje pocit uspokojení, který je podstatný pro 82 procent lidí v tuzemsku. Aktuálním trendem ve vzdělávání zaměstnanců v České republice jsou podle nejnovějšího výzkumu Jobs.cz školení takzvaných hard skills, tedy odborných znalostí pro daný obor. Ta v současnosti využívají zejména podniky s technickým zaměřením.

K tomu, aby zaměstnanci zvýšili svou konkurenceschopnost, je důležité prohlubovat odborné technické znalosti produktů,“ řekla Lada Heydová, personální ředitelka společnosti ZKL, která je jedním z největších exportérů v oblasti strojírenství v tuzemsku. „Neméně důležité je také zaškolování nových zaměstnanců, v souvislosti s kterým jsme zřídili nové školicí středisko. Díky tomu lze ušetřit značné finanční náklady a rovněž flexibilně reagovat na poptávku na trhu práce,“ doplnila Heydová.

O jemné dovednosti zájem není

V rámci vzdělávání zaměstnanců je přitom potřeba se zaměřit nejen na rozšiřování a prohlubování teoretických odborných znalostí, ale také na rozvoj osobních dovedností zaměstnanců. Mezi ně patří například schopnost argumentace, prezentace či asertivity, které jsou odborně nazývány soft skills. Právě jejich školení však podle odborníků nemají zaměstnavatelé příliš v oblibě.

Školení soft skills jsou považovány za nadstavbové a zbytné, přestože právě měkké dovednosti často rozhodují o úspěchu firmy na trhu,” sdělila viceprezidentka Asociace institucí vzdělávání dospělých Jana Brabcová. Kromě technických znalostí jsou u zaměstnanců v současnosti oblíbená školení pro práci s informačním systémem a další tematicky zaměřené semináře. „Zaznamenáváme zvýšený zájem o školení s informačním systémem SAP a dále o semináře, které jsou určeny pro detailnější rozbor problematiky témat z oblasti účetnictví, controllingu, mzdové či právní agendy,“ upřesnila Lada Heydová ze ZKL.

Důvodem, proč se firmy čím dál více uchylují k dlouhodobému vzdělávání zaměstnanců, může být i značná podpora ze strany státu a Evropské unie. „Rozhodující podíl vzdělávání zaměstnanců lze uplatnit jako daňově uznatelný výdaj a navíc je řada vzděl,vacích projektů realizována s příspěvkem z Evropských strukturálních fondů,” upřesnil Pavel Hulák. V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, který bude končit letos v srpnu, vyčlenilo například Ministerstvo práce a sociálních věcí z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost celkovou částku 900  milionů korun. Z toho může ministerstvo poskytovat příspěvek na mzdové náklady zaměstnance během školení ve výši až 25 500 Kč.

 

Jaky typ vzdělávání preferujete pro zaměstnance?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-