Jde o třaskavé téma, na nějž se názory sociálních partnerů zásadně odlišují. Zatímco odbory požadují velké úpravy, pro zaměstnavatele jsou změny nepřijatelné vzhledem k hrozbě výrazné finanční a administrativní zátěže. Doporučují proto zákoník práce neměnit. Vzhledem ke složitosti tématu a přetrvávajícím rozporům a vzhledem k tomu, že sociální partneři neobdrželi včas finální verzi návrhu, tripartita téma projednávala jen krátce a další jednání bylo odloženo na příští zasedání tripartity 6. června.

„Neviděli jsme poslední verzi návrhu novely zákoníku práce. Je to klíčová norma, která ovlivňuje ekonomiku země. Některé návrhy zvýší náklady na trhu práce a je pro nás zásadní o nich diskutovat,“ uvedl viceprezident SP ČR Jan Rafaj.

Zástupci odborů na jednání o změnách zákoníku práce přišli s maximalistickými nápady jako je spolurozhodování odborové organizace se sociálním plánem ve firmách, výrazné zvýšení odměny za pracovní pohotovost ve dnech pracovního klidu, razantní navýšení odstupného či zrušení výpovědního důvodu pro porušení režimu dočasně práce neschopného. Tyt

o návrhy zaměstnavatelé odmítají stejně jako další návrhy, mezi nimiž je sjednocení délky dovolené pro všechny zaměstnance na dobu pěti týdnů.

K odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě (úředníků) zástupci SP ČR kritizovali paušální navyšování platových tarifů bez analýzy finančních dopadů na státní rozpočet a bez koncepce vývoje státní správy. „Počet úředníků roste. Nevidíme ale nějakou koncepci či analýzu, zda jich tolik potřebujeme. Přitom se paušálně mají navyšovat platy,“ uvedl Jan Rafaj

Tisková zpráva k dispozici zde.

Zdroj: SP ČR

Co si myslíte o připravované novele zákoníku práce?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-