Sociální dialog

Tripartita ve Zlínském kraji

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Tripartita ve Zlínském kraji

Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje (dále jen RHSD ZK) byla ustavena 19. 3. 2002 jako dobrovolný dohodovací a iniciativní orgán odborů, zaměstnavatelů a veřejné správy pro tripartitní vyjednávání. Cílem RHSD ZK dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD ZK umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraje.

Partnery v RHSD ZK jsou:

  • veřejná správa,
  • Českomoravská konfederace odborových svazů,
  • zaměstnavatelské a podnikatelské svazy.
Nejvyšším orgánem RHSD ZK je plenární schůze, která je tvořena vždy sedmičlennou delegací výše uvedených jednotlivých partnerů.

Výkonným orgánem RHSD ZK je předsednictvo, tvořené předsedou a dvěma místopředsedy.

V roce 2014 se RHSD ZK sešla jednou, její červnové jednání bylo věnováno především aktuální situaci na trhu práce, hospodaření nemocnic, bezpečnosti na krajských silnicích a výsledky přijímacího řízení na střední školy (náznak zvýšeného počtu zájemců o technické obory).

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?