Sociální dialog

Tripartita ve Středočeském kraji

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Tripartita ve Středočeském kraji

Rada hospodářské a sociální dohody Středočeského kraje (dále jen RHSD SČK) je společným dobrovolným, dohadovacím a iniciativním orgánem zástupců odborů, zaměstnavatelů a Středočeského kraje pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD Středočeského kraje umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů Středočeského kraje. Sociální partneři budou usilovat o spolupráci s dalšími subjekty, které mají zájem spřispěk k dosažené stanoveného cíle.

Partnery v RHSD v SČK jsou:

 • Středočeský kraj
 • Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy
 • Regionální rada odborových svazů ČMKOS Středočeského kraj a odborové svazy Středočeského kraj

Orgány RHSD SCK tvoří:

 • Plenární schůze – je nejvyšším dohodovacím orgánem RHSD SČK. Plenární schůzi tvoří 7 představitelů Středočeského kraje, 7 představitelů zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Středočeského kraje a 7představitelů RROS Středočeského kraje a odborových svazů. Plenární schůze projednává především:
  • závažnou problematiku vyplývající ze Statutu,
  • věcné záměry a návrhy vyhlášky, směrnic, zákonů týkajících se Středočeského kraj v návaznosti na statut,
  • situaci ohrožující sociální smír,
  • na návrh Předsednictva RHSD SČK zřizuje pracovní komise, jmenuje předsedy pracovních komisí.
 • Předsednictvo – je výkonným orgánem RHSD SČK, který v období mezi jednáními Plenární schůze především:
  • připravuje a předkládá návrhy Plenární schůzi na změny Statutu a Jednacího řádu RHSD SČK,
  • projednává koncepční dokumenty, zejména v oblastech vymezených ve Statutu,
  • jedná o případných rozporech, které vyplynuly z Plenární schůze,
  • posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociální smír,
  • informuje Plenární schůzi o výsledcích svých jednáních.
 • Pracovní komise – jsou stálými expertními orgány, zřízené za účelem řešení záležitostí věcně vymezených ve Statutu. Pracovní skupiny RHSD SČK jsou expertními orgány, které se stejným účelem a se stejnou mírou odpovědnosti mimořádně a dočasně řeší aktuální záležitosti společného zájmu zúčastněnýc delegací nad rámec věcného vymezení ve Statutu.

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?