Jak na základě položených otázek zjistila regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR Kateřina Budinková u zástupců odborů, kraje i zaměstnavatelů, mohou být důvodem nepříliš příznivého hodnocení nejen dlouhá intermezza mezi jednotlivými zasedáními RHSD, ale i povrchní zprávy z rady, bez podkladů.

Za stranu odborů

Karel Klusák

  • předseda SZO OS ECHO Region Střed – Skupina ČEZ

1. Proč jste se stal členem Rady hospodářské a sociální dohody Středočeského kraje?

Mé členství v Radě hospodářské a sociální dohody Středočeského kraje je určitě dáno také z titulu funkce předsedy Regionální rady odborových svazů Středočeského kraje v rámci ČMKOS, kdy bych zároveň chtěl říci, že bych se o členství v RHSD ucházel i v případě, že bych nebyl předsedou RROS Středočeského kraje.

2. Naplňují jednání RHSD Středočeského kraje Vaše očekávání?

Zde musím přiznat, že v současné době není zcela naplňována má představa ohledně fungování RHSD. Dle mého názoru se spíše jedná o jednostranné informace ze strany Středočeského kraje.

3. Ve kterých oblastech vidíte reálné uplatnění závěrů jednání RHSD Středočeského kraje?

Jak jsem již odpověděl na předchozí otázku, jsem toho názoru, že doposud se jednalo spíše o informace bez nějakých závěrů či doporučení všech zúčastněných stran.

4. Co byste doporučoval změnit?

Byl bych velice rád, kdyby RHSD byla místem, kde se všechny strany budou snažit hledat společná řešení, byť si uvědomuji, že každá strana zastupuje jiné zájmové skupiny.

5. Jakým směrem uvažujete, že RHSD Středočeského kraje do budoucna „půjde“?

Toto je velice složitá otázka. Určité představy strana zástupců odborů má, ale celkový směr bude záležet na přístupu všech účastnických stran a pevně věřím, že to bude platforma vzájemného dialogu.

Za stranu zaměstnavatelů

Ing. František Neterda

  • člen dozorčí rady Svazu dopravy ČR
  • člen představenstva – výkonný ředitel PROBO BUS a.s.
  • prezident Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech

1. Proč jste se stal členem Rady hospodářské a sociální dohody Středočeského kraje?

Členem Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) jsem se stal na základě pověření Svazu dopravy ČR. Pozn. ve Svazu dopravy jsem členem Dozorčí rady.

2. Naplňují jednání RHSD Středočeského kraje Vaše očekávání?

Jednání RHSD splňují moje očekávání pouze částečně. Jednak je mezi jednáními RHSD velmi dlouhé období a dále jsou předávané a přednášené zprávy pouze povrchní, a bez podkladů.

3. Ve kterých oblastech vidíte reálné uplatnění závěrů jednání RHSD Středočeského kraje?

Jelikož zastupuji obor dopravy, tak vidím své uplatnění zejména v této oblasti.

4. Co byste doporučoval změnit?

Jednoznačně stanovit plán jednání RHSD a dodržovat jej. Například od posledního jednání RHSD uplynul téměř rok. Bude-li to vyžadovat situace trvat na mimořádném jednání k určitému problému.

5. Jakým směrem uvažujete, že RHSD Středočeského kraje do budoucna „půjde“?

Z budoucnosti RHSD ,- jakým směrem do budoucna půjde- jsem trochu rozpačitý. Když na začátku svého volebního období krajský úřad potřeboval partnera byl aktivní. Nyní si myslím, že je RHSD tak trochu na obtíž. To bude vyžadovat naši větší aktivitu, abychom dokázali prosazovat to co potřebujeme k naší činnosti. Také je možně, že před krajskými volbami v roce 2012 se všechny kraje budou v RHSD více angažovat.

Za stranu kraje

JUDr.Karel Molnár

  • Radní – Odbor legislativy

1. Proč jste se stal členem RHSD SK?

V RHSD má Středočeský kraj 7 zástupců. Ti byli schváleni Radou kraje podle oblasti, kterou mají ve své kompetenci. Jak z titulu oblasti legislativy, tak na základě mého dlouhodobého působení v zdravotních a sociálních komisích kraje a města Kolín jsem byl navržen do krajské Tripartity Středočeského kraje. Osobně se považuji za člověka se silným sociálním cítěním.

2. Naplňují jednání RHSD SK Vaše očekávání?

Program jednání RHSD je vždy tvořen na základě souhlasu místopředsedů zastupující všechny strany. Otázky, které by měly být předmětem dalšího jednání RHSD, jsou zpravidla prezentovány v závěrech každého jednání. Předmětem jednání jsou vždy aktuální problémy v oblastech spadajících do kompetence Středočeského kraje.

3. Ve kterých oblastech vidíte reálné uplatnění závěrů jednání RHSD SK?

Obsahem jednání je podávání zpráv ze strany zástupců kraje k jednotlivým bodům programu, které Plenární schůze RHSD bere na vědomí. Z diskuze vyplývající otázky jsou předávány příslušným členům Rady kraje k zodpovězení, pokud nejsou na jednání přímo zodpovězeny.

4. Co byste doporučoval změnit?

Ze současného pohledu nevidím důvody pro zásadní změnu zatím osvědčeného způsobu komunikace. Samozřejmě diskuze k odůvodněné změně je možná. Ostatně, RHSD je dle své Preambule také iniciativním orgánem zástupců odborů, zaměstnavatelů a Středočeského kraje.

5. Jakým směrem uvažujete, že RHSD SK do budoucna „půjde“?

RHSD by se měla držet svého obsahového zaměření, tj. řešení problémů hospodářského a sociálního rozvoje Středočeského kraje, zejména vytváření podmínek pro podnikání, zaměstnanost v různých oblastech společenského života, které jsou v působnosti Středočeského kraje.

-red-