Sociální dialog

Tripartita v Plzeňském kraji

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Tripartita v Plzeňském kraji

Rada hospodářské a sociální dohody Plzeňského kraje (dále jen RHSD PK), je společným iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a veřejné správy pro trojstranné vyjednávání s cílem vzájemné výměny informací a stanovisek v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD PK přispívá vzájemně respektovanou formou dialogu k uddržení sociálního smíru, jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraje. Sociální partneři budou usilovat o spolupráci s dalšími subjekty, které mají zájem účinně přispět k dosažení stanoveného cíle.

Partnery v RHSD PK jsou:

 • Plzeňský kraj
 • Krajská hospodářská komora Plzeňského kraj a zaměstnavatelské a podnikatelské svazy
 • Regionální rada odborových ČMKOS Plzeňského kraje a odborové svazy Plzeňského kraje

Orgány RHSD PK tvoří:

 • Plenární schůze – je nejvyšším orgánem RHSD PK a je tvořena 9 zástupci Plzeňského kraje, 9 zástupci Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje a zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a 9 zástupci Regionální rady odborových svazů Plzeňského kraje a odborovými svazy Plzeňského kraje. Plenární schůze se především zabývá:
  • problematikou vyplývající ze Statutu,
  • věcnými náměty a návrhy vyplývajícími z usnesení orgánů, vyhlášek, směrnic a zákonů týkajících se rozvoje kraje v návaznosti na Statut,
  • případnými spory mezi partnery,
  • situacemi ohrožující sociální smír.
 • Předsednictvo – je výkonným orgánem, který se v období mezi jednáními Plenární schůze RHSD PK zabývá:
  • připravuje a předkládá návrhy Plenární schůzi na změnu Statutu a Jednacího řádu RHSD PK,
  • projednává koncepční dokumenty, zejména v oblastech vymezených Statutem,
  • jedná o případných rozporech, které vyplynuly z jednání Plenární schůze RHSD PK,
  • posuzuje a vyhodnocuje naplňování účelů RHSD,
  • zabývá se situacemi ohrožujícími sociální smír,
  • informuje Plenární schůzi RHSD PK o výsledcích svých jednání.
 • Pracovní komise – jsou operativními expertními orgány v RHSD PK, které mohou být zřizovány za účelem řešení záležitostí věcně vymezených Statutem. Pracovní komise projednávají předložené materiály, zabezpečují a připravují stanoviska k nim, návrhy a další podklady pro orgány RHSD PK.

Statut Rady hospodářské a sociální dohody Plzeňského kraje

Další informace na stránkách Plzeňského kraje

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?