Sociální dialog

Tripartita v Pardubickém kraji

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Tripartita v Pardubickém kraji

Krajská tripartita Pardubického kraje je společným, dobrovolným, dohadovacím a iniciativním orgánem Pardubického kraje, zaměstnavatelů a odborů pro tripartitní vyjednávání. Jejím hlavním cílem je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje. Rozhodnutí přijatá na úrovni Krajské tripartity mají pro její účastníky doporučující charakter.

Složení krajské tripartity

 • Krajská tripartita je složena ze tří stran, z nichž každá má po čtyřech zástupcích.

Zasedání krajské tripartity

 • Krajská tripartita se schází obvykle 4x ročně. Její jednání jsou neveřejná.
 • Projednávaná témata na jednáních:
  • regionální rozvoj,
  • školství,
  • doprava,
  • zdravotnictví,
  • zaměstnanost a lidské zdroje,
  • příhraniční spolupráce.
 

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?