Sociální dialog

Tripartita v Olomouckém kraji

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Tripartita v Olomouckém kraji

Rada hospodářské a sociální dohody Olomouckého kraje (dále jen RHSD OK) je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a představitelů veřejné správy pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD kraje umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraje.

Orgány RHSD OK tvoří:

 • plenární schůze,
 • předsednictvo,
 • pracovní komise.

Plenární schůze RHSD OK se účastní delegace 7 představitelů veřejné správy, 7 představitelů Regionální rady odborových svazů Olomouckého kraje, 7 představitelů Krajské rady zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

RHSD kraje projednává, navrhuje a prosazuje řešení problémů hospodářského a sociálního rozvoje kraje, a to zejména v následujících oblastech:

 • strategie hospodářského a sociálního rozvoje kraje,
 • zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst,
 • rozvoj lidských zdrojů (profesní příprava, celoživotní vzdělávání),
 • podmínek podnikání,
 • veřejných služeb (dopravní obslužnost, zdravotnictví, školství, sociální péče, péče o mládež, tělovýchovu a sport, kultura),
 • pracovněprávních a sociálních podmínek občanů,
 • zapojení Olomouckého kraje do aktivit EU a rozvoj přeshraniční spolupráce.

V  roce 2014 se rada uskutečnila zatím jedenkrát (14. dubna 2014) a projednávala nálsedující témata:
 • Problematika nezaměstnanosti
 • Informace o paktu zaměstnanosti
 • Aktuální informace z oblasti zdravotnictví
 • Informace z oblasti středního odborného školství v Olomouckém kraji
 • Aktuální informace o dopravní obslužnosti v Olomouckém kraji

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?