Sociální dialog

Tripartita v Moravskoslezském kraji

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Tripartita v Moravskoslezském kraji

Rada hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje (dále jen RHSD MSK) je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem veřejné správy, zaměstnavatelů a odborů pro tripartitní vyjednávání. Jejím hlavním cílem je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Moravskoslezského kraje. RHSD MSK projednává, konzultuje, navrhuje a prosazuje řešení rozvoje ekonomiky a zvyšování životní úrovně občanů. Přitom se zaměřuje především na nejdůležitější problémy, které jsou předmětem společného zájmu jednotlivých partnerů RHSD MSK.

Partnery v RHSD MSK jsou:

 • Veřejná správa
 • Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy
 • Odborové svazy

Orgány RHSD MSK jsou:

 • Plenární schůze RHSD MSK je vrcholným dohadovacím orgánem RHSD MSK, která především:
  • řeší závažné konkrétní problémy vyplývající ze Statutu,
  • projednává vybrané návrhy zákonů, základní koncepce a směry rozvoje kraje
  • dohaduje zásadní rozpory mezi partnery,
  • řeší situace ohrožující sociální smír,
  • stanoví program jednání, který je navržen předsednictvem,
  • na návrh předsednictva jmenuje vedoucí jednotlivých pracovních týmů.
 • Předsednictvo RHSD MSK je výkonným orgánem, který řeší nezbytné záležitosti mezi jednáními plenární schůze a řeší především:• projednává významné dokumenty, zejména v oblastech vymezených ze Statutu:
  • jedná o případných zásadních rozporech,
  • posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství,
  • řeší situace ohrožující sociální smír,
  • informuje plenární schůzi o výsledcích svých jednání.
 • Pracovní týmy jsou expertními orgány RHSD MSK, které zabezpečují a připravují odborná stanoviska a další podklady pro orgány RHSD MSK

Orgány RHSD MSK řeší především:

 • zaměstnanost a vytváření nových pracovních příležitostí,
 • podporu rozvoje malého a středního podnikání,
 • pracovně právních a sociálních otázek občanů,
 • strategie rozvoje vzdělanosti a profesní přípravy,
 • působení ČR v rámci Evropské unie, zejména při využívání strukturálních fondů.

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?