Sociální dialog

Tripartita v Královéhradeckém kraji

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Tripartita v Královéhradeckém kraji

Tripartita Královéhradeckého kraje je společným, dobrovolným, dohadovacím a iniciativním orgánem Královéhradeckého kraje, zaměstnavatelů a odborů pro tripartitní vyjednávání. Jejím hlavním cílem je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje.

Tripartita navrhuje, projednává a konzultuje a prosazuje řešení problémů hospodářského a sociálního rozvoje Královéhradeckého kraje zejména v oblastech:
  • zaměstnanosti a lidských zdrojů,
  • podmínek podnikání,
  • veřejných služeb,
  • integrace ČR do EU a přeshraniční spolupráce.
Tripartita Královéhradeckého kraje řeší zejména závažné problémy stanové ve Statutu, dohaduje zásadní rozpory mezi partnery a dále řeší situace ohrožující sociální smír, atd.

Tripartita je tvořena po pěti zástupcích sociálních partnerů, jejichž prostřednictvím bude zajištěna provázanost s ostatními subjekty v dané oblasti. Stálým hostem je zástupce Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraj.

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?