Sociální dialog

Tripartita v Kraji Vysočina

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Tripartita v Kraji Vysočina

Rada hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina (dále jen RHSD) je společným iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a veřejné správy pro trojstranné vyjednávání s cílem vzájemné výměny informací a stanovisek v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD Vysočina přispívá vzájemně respektovanou formou dialogu k udržení sociálního smíru, jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraje. Sociální partneři budou usilovat o spolupráci s dalšími subjekty, které mají zájem účinně přispět k dosažení stanoveného cíle.

Partnery v RHSD Vysočina jsou:

 • Kraj Vysočina
 • Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy Kraje Vysočina
 • Odborové svazy Kraje Vysočina

Orgány RHSD Vysočina tvoří:

 • Plenární schůze - je nejvyšším orgánem RHSD Vysočina a je tvořena delegováním 9 zástupci Kraje Vysočina, 9 zástupci Zaměstnavatelských a podnikatelských svazů – Vysočina a 9 zástupci Odborových svazů Kraje Vysočina.Plenární schůze se především zabývá:
  • věcnými náměty a návrhy vyplývajícími z usnesení orgánů, vyhlášek, směrnic a zákonů, týkajících se rozvoje kraje,
  • případnými spory mezi partnery,
  • situacemi ohrožujícími sociální smír.
 • Předsednictvo - je výkonným orgánem, který se v období mezijednáními Plenární schůze RHSD Vysočina především zabývá:
  • připravuje a předkládá návrhy Plenární schůzi na změny Statutu a Jednacího řádu RHSD Vysočina,
  • projednává koncepční dokumenty, zejména v oblastech, vymezených ve Statutu RHSD Vysočina,
  • jedná o případných rozporech, které vyplynuly z jednání Plenární schůze RHSD Vysočina,
  • posuzuje a vyhodnocuje naplňování účelů RHSD Vysočina,
  • zabývá se situacemi ohrožujícími sociální smír,
  • iinformuje Plenární schůzi RHSD Vysočina o výsledcích svých jednání.
Více informací na stránkách Kraje Vysočina

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?