Sociální dialog

Tripartita v Jihomoravském kraji

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Tripartita v Jihomoravském kraji

Rada hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje (dále jen RHSD JMK) je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD JMK umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraj. Sociální partneři budou usilovat o spolupráci s dalšími subjekty, které mají zájem přispět k dosažení stanoveného cíle.

Partnery v RHSD v JMK jsou:

 • Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
 • Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy
 • Odborové svazy

Orgány RHSD JMK tvoří:

 • Plenární schůze - je nejvyšším dohodovacím orgánem RHSD JMK. Plenární schůzi tvoří 7 zástupců zastupitelstva Jihomoravského kraje, 7 zástupců zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a 7 zástupců odborových svaz. Plenární schůze projednává především:

  • projednává věcné záměry a návrhy, týkající se rozvoje kraje,
  • dojednává řešení zásadních sporů mezi partnery,
  • řeší situace ohrožující sociální smír,
  • zřizuje pracovní orgány, jmenuje předsedy a členy pracovních orgánů,
  • schvaluje program jednání.
 • Předsednictvo – je výkonným orgánem RHSD, který v období mezi jednáními Plenární schůze především řeší:

  • projednává koncepční dokumenty,
  • jedná o zásadních rozporech, které vyplynuly z jednání Plenární schůze,
  • posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství,
  • řeší situace ohrožující sociální smír,
  • informuje Plenární schůzi o výsledcích svých jednání,
  • zajišťuje plnění úkolů RHSD JMK.
 • Pracovní orgány – projednávají předložené materiály, zabezpečují a připravují odborná stanoviska k nim a spolupracují na tvorbě právních předpisů a připravují návrhy závěrů pro Plenární schůzi.

 

Více informací na stránkách Jihomoravského kraje

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?