„Z našeho pohledu je důležité, že programové prohlášení vlády obsahuje zásadní body pro hospodářský růst, konkurenceschopnost české ekonomiky a sociální legislativu. Programové prohlášení se částečně dotýká i našich priorit, které jsou klíčové pro český byznys. Některé body ale musí vláda ještě dopracovat a některé priority, jako například stanovení termínu přijetí eura, zcela chybí,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Chybí například také stanovení jasné a dlouhodobé vize digitální agendy, důraz na opatření k energetickým úsporám či nastavení jasného směru podpory aplikovaného výzkumu. Naším cílem je ale být konstruktivní a zaměřit se na konkrétní pozitivní opatření pro podnikatelské prostředí

„Chceme, aby v momentě, kdy bude programové prohlášení vlády schváleno, vznikl strategický materiál, akční plán. Ten by měl určovat termíny, kdy bude který bod hotový, kdo za něj zodpovídá a jaké náklady se na jejich splnění musí vynaložit. Svaz průmyslu a dopravy ČR je připravený s vládou spolupracovat,“ doplňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Česká republika by měla zvýšit svou aktivitu v Evropské unii a v dalších mezinárodních institucích, kde v tuto chvíli není dostatečně viditelná,“ řekl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Reprezentanti Svazu průmyslu a dopravy ČR již představili předsedovi vlády vlastní priority a postupně je projednávají i s jednotlivými ministry. Svaz se dnes k několika oblastem vyjádřil na předsednictvu tripartity. Jako klíčová témata vnímá například oblast dopravní infrastruktury, stavební legislativy, digitalizace, energetiky, vzdělávání nebo podpory exportu.

DIGITALIZACE

„Vítáme důraz na digitalizaci státní správy, která může v řadě případů pomoci firmám snížit administrativní zátěž. Projeví se to tím, že se zmírní rizika plnění některých povinností a odstraní výkazní duplicity. Nesmíme ale zapomínat ani na digitalizaci v rámci EU a klíčové oblasti, jako je volný pohyb dat či nařízení ePrivacy. V EU se totiž pravidla pro digitalizaci vytváří a ČR by v ní měla hrát dominantní roli. Také považujeme za zásadní, aby vláda vymezila vztah nového zmocněnce pro IT a stávajícího koordinátora digitální agendy,“komentuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

DOPRAVA

„Nová vláda by měla napravit špatné rozhodnutí předchozí vlády o rozšíření mýtného systému o 900,2 km. Takové rozšíření je totiž ekonomicky neefektivní a zvýší cenu přepravy,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ENERGETIKA

„V oblasti energetiky oceňujeme, že se vláda jednoznačně přihlásila k jaderné výstavbě. Klíčové pro nás je, aby věnovala pozornost i energetickým úsporám. Zároveň by se měla věnovat například oblasti plynárenství, jedná se totiž o nezbytnou součást českého energetického mixu,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

TRH PRÁCE

„V oblasti důchodové reformy mimo jiné požadujeme, aby zaměstnanci pracující v nejnáročnějších profesích měli možnost odejít do důchodu dříve,“ komentuje Jan Rafaj, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a doplňuje k minimální mzdě: „Stát by také měl připravit a přijmout závazná pravidla pro předvídatelný růst minimální mzdy.“

VAVAI

„V oblasti výzkumu, vývoje a inovací vláda zachovala věcnou koordinaci Radou pro VaVaI, kterou považujeme za významnou. Vláda by měla podporovat spolupráci výzkumných organizací a firem. Kromě stabilního institucionálního financování by měla zajistit dostatečné prostředky na aplikovaný výzkum a vývoj, které podporují vzájemnou spolupráci a konkurenceschopnost ČR. Nezbytná je úprava legislativy, aby bylo možné využít širší nástroje podpory, nejen dotační,“ dodává k oblasti výzkumu a vývoje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

VZDĚLÁVÁNÍ

„Vláda by měla zlepšit diferencované financování učitelů a dokončit reformu financování regionálního školství, včetně soukromých škol. Dále by měla rozšířit daňové odpočty na vzdělávání a podporovat digitální gramotnosti, informatické myšlení, kreativitu a podnikavost žáků na všech stupních škol,“ vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Tisková zpráva zde.