Posláním Úmluvy je zabezpečit minimální mzdový standard zejména v zemích rozvojového světa. Většina zemí EU Úmluvu dosud neratifikovala, jde například o země V4, silné ekonomiky jako Německo, skandinávské státy, Rakousko, Belgie a další země. ČR po dlouhé době navrhuje ratifikaci tří Úmluv, kromě této Úmluvu č. 183 o ochraně mateřství (2000) a Úmluvu č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání (1981), proti jejichž ratifikaci nemá Svaz průmyslu a dopravy ČR výhrady.

Rozpory se projevily mezi zástupci zaměstnavatelů a odboráři v případě řešení situace ve zdravotnictví. Předložená zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR podle zaměstnavatelů nezachycuje komplexně aktuální stav,jde převážně o popis vybraných segmentů. Shoda nastala pouze v tom, že se situace musí řešit, přispět by k tomu měl společný expertní tým. Bližší informace najdete v tiskové zprávě.

Zdroj: SP ČR