Klíčovým tématem bylo financování technického vysokého školství, kde je problémem pro technické vysoké školy nevýhodně nastavený koeficient ekonomické náročnosti (KEN). Technické obory jsou přitom finančně náročnější na výuku, pomůcky a zařízení, ve srovnání s uměleckými, přírodními či zdravotnickými obory jsou však tímto způsobem hodnoceny hůře. Pro příští rok by se KEN neměl podle ministryně školství Kateřiny Valachové měnit, což zaměstnavatelé nepovažují za dobrou zprávu.

Zástupci zaměstnavatelů poukázali na to, že klesají výdaje na technické školství. Z tohoto hlediska je ČR na úrovni roku 2005, přičemž náklady šly o 25 % nahoru. Technickému vysokému školství tak chybí oproti minulosti 800 milionů korun. Ministryně slíbila, že vysoké školy by pro příští rok měly obdržet kompenzaci právě ve výši zmíněných 800 milionů korun a pro příští roky se bude jednat o navýšení prostředků. „V lednu začneme jednat o financování vysokých škol,“ slíbila Kateřina Valachová. Jak při jednání podotknul viceprezident SP ČR Jan Rafaj, ministerstvo školství by mělo úzce spolupracovat s MPSV a kraji na predikcích potřeb trhu práce. Usnesení za SP ČR přednesl jeho prezident Jaroslav Hanák. „Jsme na startu. Školství je velice konzervativní. Jakákoliv změna trvá strašně dlouho,“ poznamenal.

Bližší informace najdete v tiskové zprávě.

Zdroj: www.spcr.cz.