Největší diskuse se čekají v oblasti dopravy, sociálních záležitostí, ale také financování zdravotnictví či měst a krajů.

“Příjmová a výdajová stránka rozpočtu je založena na působení zákonů, které dosud nebyly schváleny v parlamentu,” řekl ČTK místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Václav Pícl. Kritizuje také v souvislosti se změnami v dani z přidané hodnoty, že rozpočet mění strukturu daní z přímých na nepřímé. To bude mít podle odborů dopad například na zdravotnická zařízení, obce a kraje.

“My budeme chtít projednat zejména dostatek prostředků na oblast dopravní infrastruktury a důležité věci týkající se inovací,” řekl ČTK za zaměstnavatele generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy Zdeněk Liška. Návrh rozpočtu na příští rok připravený ministerstvem financí počítá se schodkem 105 miliard korun při příjmech 1084 miliard a výdajích 1189 miliard korun. Návrh zohledňuje zvýšení snížené sazby DPH v příštím roce z deseti na 14 procent a počítá i s platností dalších reformních zákonů připravených koaliční vládou. Plánovaný schodek 105 miliard je o 30 miliard nižší než deficit schválený pro letošní rok.

-red-