Předdůchod by měl být výhodnější než současný předčasný důchod, protože by se vypočítával z vyšší procentní základny. Předdůchody byly hlavním bodem jednání. Ve scénáři zasedání tripartity je ještě i kurzarbeit nebo platy zdravotníků v nemocnicích. Ty totiž od ledna stouply jen ve fakultních zařízeních, nemocnice v krajích totiž žádné peníze nepřidaly. Odbory to berou jako nesplněný slib ministra Leoše Hegera (TOP 09). Po jednání tripartity se sejdou s premiérem Petrem Nečasem.

Česká televize uvedla, že před jednáním tripartity rozhodně nepanovala na předdůchodech jasná shoda. Vláda prosazovala, aby se nová úprava týkala všech zaměstnanců. Proti se stavěli zaměstnavatelé, kteří prosazovali předdůchod jen pro pracovníky z namáhavých a nebezpečných povoláních. Nelíbilo se jim, že jinak by ho mohli nečerpat třeba manažeři s šedesátitisícovými platy.

Právě zaměstnavatelé budou lidem na předdůchody přispívat. Kolik to bude, bude záležitostí vyjednávání v kolektivních smlouvách. “Výše příspěvků má být diferencovaná,” uvedl jeden ze zdrojů z tripartity.

O předdůchod bude možné požádat až pět let před dovršením důchodového věku, ale pouze za předpokladu, že bude mít člověk naspořené dostatečné prostředky. Jeho minimální měsíční výše bude 30 procent průměrné měsíční mzdy. Zdravotní pojištění bude za jeho příjemce platit stát. Doba strávená v předdůchodu se nebude započítávat do rozhodného období, z něhož se berou v potaz výdělky pro výpočet starobní penze. To znamená, že lidé nebudou muset platit sociální pojištění, ale nebude se jim krátit nárok na výši důchodu.

-red-