Sociální dialog

Tripartita jednala za účasti prezidenta Miloše Zemana

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Tripartita jednala za účasti prezidenta Miloše Zemana

Rada hospodářské a sociální dohody ČR 20. října projednala Akční plán na podporu růstu a zaměstnanosti. Jednání se mimořádně účastnil také prezident republiky Miloš Zeman, který přijal pozvání sociálních partnerů a prodiskutoval s nimi otázky zvýšení tarifních platů pro zaměstnance veřejného sektoru či problematiku elektronické evidence tržeb. Zprávu vydal server e-sondy.cz.

Akčním plánem na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti chce vláda posílit roli odborů i zaměstnavatelů na realizaci hospodářské politiky. Materiál reaguje na aktuální hospodářské potřeby země a shrnuje legislativní a nelegislativní opatření na podporu hospodářského růstu. Hlavními prioritami Akčního plánu je efektivní čerpání evropských fondů, investice do výstavby páteřní infrastruktury, opravy a údržby bytového fondu a veřejných budov. Dalšími prioritami jsou zefektivnění systému územního a stavebního řízení, efektivní zadávání veřejných zakázek, podpora exportu, zvýšení potenciálu ICT sektoru, efektivní výkon fungující veřejné správy a podpora zaměstnanosti, tedy posílení úřadů práce, aktivní politika zaměstnanosti a sladění pracovního a rodinného života.

Dále se Rada hospodářské a sociální dohody ČR za přítomnosti prezidenta Miloše Zemana zabývala také daňovými opatřeními v oblasti vnitřního trhu, a to zejména elektronickou evidencí tržeb, jejímž cílem je zlepšení výběru daní, k čemuž se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení.
Elektronická evidence tržeb by měla nahradit, dnes již překonané tzv. registrační pokladny. Od tohoto opatření lze očekávat zlepšení daňové morálky v ČR a postupné zvýšení příjmů státní pokladny.

Předseda ČMKOS Josef Středula v této souvislosti upozornil na nedávný seminář, který uspořádala ČMKOS s Nadací Friedricha Eberta ke zkušenostem se zavedením elektronické evidence tržeb v Chorvatsku a na Slovensku. Zkušenosti z těchto zemí jednoznačně prokazují významný přínos pro státní pokladnu po jejich zavedení.

Podle plánů ministerstva financí by od roku 2016 pokladny obchodníků měly být napojeny na internet a informace o každé přijaté platbě by okamžitě dostávaly finanční úřady. Podle představ ministerstva by tak měl podnikatel datovou zprávu o transakci zaslat finanční správě, která zašle podnikateli zpět potvrzení s unikátním kódem účtenky o přijetí transakce. Podnikatel následně účtenku vytiskne a zákazník by měl povinnost ji převzít. Evidenci dané tržby si pak zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy. Výhodou podle MF je, že není nutné certifikovat zařízení ani programy a celý systém lze provozovat na běžných zařízeních.

Šéf ČMKOS Josef Středula uvedl, že už se těší na první případ těch, kdo půjdou proti projektu. Podle něj se proti plánu již ozvali někteří advokáti a právníci. Evidence tržeb by přitom podle něj mohla ukázat na důvody někdy hodně vysokých tržeb některých právních kanceláří. "Chceme, aby byla evidence zavedena od ledna 2016. Už jen legislativní cesta trvá 11 měsíců. Společně se to ale dá uskutečnit," uvedl.

Elektronizace tržeb konečně přinese podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka pořádek do vnitřního trhu. "Čím více se to zavede a čím více lidí to postihne, tím lepší. Už je čas, aby všichni platili daně a poctivě podnikali," uvedl Hanák.

Tripartita se také zabývala problematikou vodní dopravy a aktuální situací v ČSA. Předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík předal vládní straně důležitou vlastní dokumentaci, která ukazuje na vážné příčiny ekonomických problémů tohoto jednoho z nejstarších leteckých dopravců, který je ve vážných potížích a ve firmě hrozí další propouštění.

Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb přinese do státní kasy více peněz?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-

 

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?