Odbory žádají po vládě, aby vysvětlila argumenty a důvody, proč prý nebere připomínky a návrhy odborů vážně. Odbory chtějí, aby diskuze byla věcná, a nešlo o prohlášení typu, že nelze návrh akceptovat, protože je v rozporu s koaliční dohodou a vládním programovým prohlášením.

Na daňové reformě odbory kritizují mimo jiné záměr vlády zdanit benefity typu stravenek či režijního jízdného. Vadí jim také to, že by se u zaměstnanců měly zvýšit platby na sociální pojištění o dvě procenta.

Zdravotnickou a sociální reformu odmítají jako celek. U zdravotní reformy kritizují nedostatečnou definici toho, co je standard a nadstandard, u sociální například záměr vlády převést výplatu sociálních dávek z obcí pod úřady práce. Jednak to prý ztíží dostupnost služby pro občany, jednak to ohrozí tisíce pracovních míst úředníků z obecních úřadů.

-red-