Jak zjistil SP ČR v šetření mezi svými členskými firmami, mezi nimi nejsou dostatečně rozšířena opatření aktivní politiky zaměstnanosti, dokonce 14 % respondentů o ní nic nevědělo. Téměř dvě třetiny respondentů uvedly, že uchazeči o zaměstnání, kteří se objeví na personálních odděleních firem, nemají skutečný zájem o práci. Jednou z cest zlepšení situace je další posílení regionální mobility pracovníků. K projednávanému tématu předloží Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) analýzu vyhodnocení opatření k odstranění nerovnováhy na trhu práce z října 2016.

Dalšími tématy k jednání tripartity budou:

  • stav čerpání prostředků z fondů EU a plnění předběžných podmínek
  • stav přípravy a projednávání novelizace stavebního zákona
  • přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč
  • informace o aktuálním stavu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Zdroj: SP ČR

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-