Přivítali jsme záměr vlády novelou stavebního zákona zkrátit lhůty a zjednodušit administrativní procesy,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák. Bohužel přípravu novely komplikujeskutečnost, že jednotlivá ministerstva hájí své dílčí zájmy na úkor společného zájmu, jímž je zlepšení investičního prostředí. Právě na tento problém poukázal SP ČR při jednání a vyzval resorty ke společnému postupu.

Dalším projednávaným tématem s tím úzce souvisejícím je realizace velkých dopravních staveb, a to zejména těch, u nichž byla zpracována EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) podle starého zákona z roku 1992. Evropská unie odmítá financovat tyto projekty ze svých fondů, pokud nedojde k aktualizaci EIAdle nových standardů EU. Zlomovým v celé záležitosti je rozhodnutí premiéra Bohuslava Sobotky, který zadal ministrovi dopravy Danu Ťokovi, aby jednou měsíčně na jednání vlády předložil harmonogram připravenosti staveb. Současný stav brzdí totiž řadu investic, povolovací řízení je složité a trvá zbytečně dlouho. „Nedovedeme si představit další rozvoj průmyslu, ale i třeba cestovního ruchu, bez kvalitní infrastruktury. Posun v připravenosti staveb a jejich realizace je pro nás klíčové,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Na základě požadavku SP ČR a ve spolupráci s jeho zástupci Ministerstvo spravedlnosti ČR připravilo novelu insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích, což by mělo zlepšit legislativu pro omezení nekalých praktik v oblasti insolvence. „Výsledný návrh je pro nás kompromisem. Přesto jsme požádali vládu, aby se zasadila o projednání novely v parlamentu bez zbytečných průtahů a o její neprodlené uvedení do praxe,“ uvedl člen představenstva SP ČR Pavel Juříček, který se tématem dlouhodobě zabývá.

Poukázal však na to, že vláda musí být důraznější v nastavení spolupráce příslušných orgánů státní správy a orgánů činných v trestním řízení tak, aby byly nekalé insolvenční praktiky důsledně a urychleně trestně stíhány.

Po několikáté se na tripartitě projednávalo téma podpory výzkumu a vývoje. Zejména podpora aplikovaného výzkumu je pro SP ČR a jeho členy klíčová. V současné době se rozbíhají práce na přípravě rozpočtu pro rok 2017. Proto SP ČR důrazně požádal vládu o navýšení zdrojů pro financování programů Technologické agentury ČR zaměřené na spolupráci průmyslu a výzkumných organizací. „Nechceme zopakování situace z minulých let, kdy nehledě na proklamace o podpoře aplikovaného výzkumu byla finanční podpora nedostatečná,“ uvedl viceprezident SP ČR Zbyněk Frolík. SP ČR zvedl také požadavek, aby byl zapojen do fáze přípravy koncepčních dokumentů. „V připomínkovém řízení máme už jen omezený prostor pro změny,“ uvedl Zbyněk Frolík.

Předsednictvo tripartity jednalo dnes o situaci v OKD a o možnostech zaměstnávání uvolňovaných horníků. Na plénu tripartity v této souvislosti uvedl Pavel Juříček, že firmy v oblasti automobilového průmyslu jsou připraveny nabídnout nová pracovní místa a pomoci s přeškolením. „Jsme ochotni nabídnout až tisíc pracovních míst, pro která nám chybí zaměstnanci,“ uvedl Pavel Juříček.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Stanoviska SP ČR  zde 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-