Loni tento benefit poskytly dvě pětiny firem (39 %). Vyplývá to ze srovnání výsledků pravidelných šetření Hospodářské komory. Platí, že čím větší firma, tím spíše zaměstnanci bonus dostanou. Z posledního Komorového barometru vyplývá, že třináctý plat plánuje na přelomu roku vyplatit celkem 71 % velkých firem, tedy firem s více než 250 zaměstnanci. 

To je podobný podíl jako v loňském roce – v únorovém Komorovém barometru vyplacení hlásilo 70 % takových firem. Benefit letos nabízí ale i výrazně více malých firem do 10 zaměstnanců, konkrétně 31 %, zatímco loni to bylo o 10 procentních bodů méně.

Hospodářská komora odhaduje, že odměna bude v průměru kolem 30 tisíc korun, nejčastěji pak v rozsahu 15 až 35 tisíc. Co se týká odvětvového členění, nejčastěji budou letos vyplácet odměny ve výši platu firmy ve stavebnictví (61 %), které ale také nejčastěji spadají do kategorie velkých firem. Na druhém místě je zpracovatelský průmysl s 54 %, který je hlavní tahoun českého byznysu s největším podílem zaměstnanců.

Dle nedávno publikované Komorové národohospodářské prognózy je růst mezd v roce 2017 tažen především růstem zakázek a bojem o zaměstnance. Hospodářská komora předpokládá, že po sezónních odměnách a takzvaných 13. platech dosáhne letošní nominální nárůst mezd 7,4 %. V roce 2018 prognózuje Hospodářské komora růst mezd ještě větší (8,6 %), projeví se v něm však vyšší inflační tlaky.

Zdroj: www.businessinfo.cz 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.
-lhe-