Vývoj trhu práce v roce 2017 by měl navázat na trendy předchozích let. Podle očekávání analytiků porostou platy a dál se bude snižovat počet lidí bez práce. Firmy proto budou hledat nové pracovníky často v zahraničí. 

Očekáváme, že tento vývoj bude markantní hlavně v první polovině roku. Později už může dojít k mírnému zpomalení na trhu práce, který bude ve stále větší míře narážet na mantinely v podobě nedostatku kvalifikovaných pracovníků,“ říká předseda představenstva a generální ředitel McRoy Group Luboš Sirota.

Počet lidí bez práce se ještě sníží, i když ne nijak dramaticky. „Míra nezaměstnanosti má již vzhledem k strukturálním omezením jen velmi omezený prostor pro další pokles, v letech 2017 i 2018 by tudíž měla činit shodně 3,9 procenta,“ říká mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Nová místa ve strojírenství

Nová pracovní místa by měla letos vznikat především v průmyslové výrobě, nejsilnějšími odvětvími z tohoto pohledu budou automobilový průmysl a strojírenství. „V těchto oborech nadále poroste poptávka po nekvalifikovaných i kvalifikovaných pozicích téměř napříč celou Českou republikou. Chybí svářeči, frézaři, brusiči, ale na mnoha místech také zcela nekvalifikovaní montážní dělníci,“ upozorňuje Tomáš Surka, ředitel personálně-poradenské společnosti McRoy Czech. Trvat bude také zájem o lidi do logistiky, zejména řidiče, pro obory rychloobrátkového zboží a ve službách. Evergreenem je nedostatek lidí v oboru IT.

Na trhu chybí především lidé s technickým vzděláním. Řemeslníci, technici, mechanici, obchodníci a pracovníci informačních technologií se již tradičně dostávají do první desítky žebříčku pozic, na které firmy nejhůře hledají vhodné kandidáty. Novým trendem na trhu práce je rostoucí nedostatek vhodných pracovníků i na nekvalifikovaná pracovní místa, jako jsou například montážní dělníci nebo skladníci,“ doplňuje Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Kvůli chybějícím pracovníkům se firmy opět budou po nových silách poohlížet v zahraničí. „Většina firem v Česku se potýká s nedostatkem zaměstnanců, a proto hledají způsoby, kde je získat. Jedním z nich je hledání pracovní síly v zahraničí. Ideálem jsou země, kde je podobná kultura i vzdělávací systém, což s sebou nese jen relativně malá rizika spojená s adaptací, proškolením a začleněním nových pracovníků do procesu,“ říká Andrea Linhartová Palánová, odborník na řízení lidských zdrojů, PwC ČR.

Chce-li česká firma zaměstnat cizince ze zemí EU, je získání potřebných povolení relativně snadné a rychlé. Problém je v tom, že pracovní trh v rámci EU je už značně přebrán, a proto se zaměstnavatelé musí stále více ohlížet za hranice EU,“ doplňuje Jana Zelová, manažerka PwC, která radí firmám v otázkách zaměstnávání a pobytu cizinců.

Atraktivní je zejména Ukrajina. Bohužel administrativa spojená se získáváním potřebných povolení pro občany z mimounijních zemí je značně zdlouhavá a neodpovídá rychlosti potřeb českých zaměstnavatelů, i když se ministerstvo vnitra v případě Ukrajiny maximálně snaží,“ dodává Jana Zelová.

U nekvalifikovaných dělníků z ciziny rostou rizika

Nábor zahraničních pracovníků však není bezproblémový pro firmy ani pro města a obce, kde působí. „Rizika jsou úměrně vyšší u méně kvalifikovaných pracovníků. Je nutno přihlédnout i k jazykové bariéře, odlišným zvyklostem a standardům při dodržování kvality,“ vypočítává Andrea Linhartová Palánová.

Náborový apetit firem v kombinaci s nedostatkem pracovní síly by měl zvyšovat tlak na růst platů. Dojde také k zatraktivnění zaměstnaneckých bonusů a posilování role HR oddělení ve společnostech tak, aby nejenom nabírala nové lidi, ale především, aby udržela a rozvíjela stávající zaměstnance. „Dá se očekávat, že průměrné platy by se mohly meziročně zvýšit o téměř čtyři procenta,“ říká Tomáš Surkaz McROY Czech.

Nejrychlejší nárůst platů by měl nastat v ekonomicky nejsilnějších regionech, které už dnes trpí nedostatkem pracovníků. „Proto nemůžeme očekávat, že by v roce 2017 došlo k zásadnějšímu vyrovnání regionálních rozdílů. Právě naopak, příjmové nůžky se mohou ještě více rozevírat,“ uvádí Tomáš Surka.

Udržení kvalitních pracovníků v roce 2017 přitom považuje za svoji prioritu devět z deseti českých top manažerů. A čtyři z pěti šéfů se kvůli tomu chystají přidávat. Celkem tak počítá s růstem mezd na 82 procent podniků. „Česká republika má aktuálně nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Zjištění naší studie potvrzují, že nábor a podpora kvalifikovaných pracovníků je velké téma nejen pro průmyslové podniky,“ uvedl Radek Halíček, řídící partner KPMG Česká republika, která průzkum mezi manažery provedlä.

Potřebujeme inovace a kvalitní silnice, tlačí firmy na stát

Důležitost kvalifikované pracovní síly potvrzuje také to, že ji 69 procent ředitelů považuje za nejdůležitější faktor pro konkurenceschopnost Česka. České firmy vidí nedostatek kvalifikované síly jako hlavní překážku pro růst v roce 2017. Za problém číslo jedna jej označuje 65 procent, což je o 12 procentních bodů více než loni.

V letošním roce se chystá zvýšit počet zaměstnanců 41 procent českých firem, polovina ho neplánuje měnit. V tříletém horizontu už chtějí nabírat téměř dvě třetiny českých šéfů (62 procent). Vedle zvyšování mezd volají ředitelky a ředitelé také po dlouhodobých opatřeních. Jako prioritní oblast zájmu vlády pro příští tři roky by 43 procent respondentů rádo vidělo vzdělání, vědu a inovace. Podle čtvrtiny 24 procent by se ministři měli zaměřit na rozvoj infrastruktury. Na třetí místo se posunula demografie s 9 procenty.

Autor: Dalibor Dostál
Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.

-lhe-