Měsíční příspěvek na mzdové náklady pro zaměstnavatele, který přijme uchazeče ve věku nad 55 let, může v některých případech dosáhnout až 24 tisíc korun,” uvedl mluvčí MPSV Petr Habáň.

Podporovat chce stát například také takzvaná sdílená pracovní místa.

Absolventi bez praxe jsou totiž podobně ohroženou skupinou na trhu práce a systém sdílených míst umožní na částečný úvazek zaměstnat jak mladšího zaměstnance bez praxe, tak toho zkušenějšího, který může kolegovi v nové práci s lecčíms pomoci,” dodal Habáň.

K 30. červnu 2015 evidoval Úřad práce ČR celkem 451 395 uchazečů o zaměstnání. V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Podle věku převažovali nezaměstnaní nad 50 let, kteří tvořili 30,7 procenta z celkového počtu uchazečů, mladí lidé mezi 20 a 24 lety a dále uchazeči ve věku 35 až 39 let.

Ke konci června bylo v evidenci úřadu práce 138 tisíc uchazečů o zaměstnání starších 50 let, což je skoro třetina z celkového počtu nezaměstnaných.

Počty už byly i horší, třeba v roce 2013 se jednalo o více než 160 tisíc nezaměstnaných v této věkové skupině, ministerstvo však upozorňuje, že třeba oproti přelomu tisíciletí je to číslo skoro dvojnásobné.

Znevýhodňování starších pracovníků a pracovnic je vážný společenský problém, kterým podle průzkumů trpí především ženy. Bohužel se často stává, že si zaměstnavatel vybírá své zaměstnance jen na základě věku. Lidem nad padesát let, kteří bojují s věkovou diskriminací, se snažíme co nejvíce pomoci. Existuje k tomu řada nástrojů, včetně projektů financovaných z Evropského sociálního fondu,” říká ministryně práce Michaela Marksová ve zprávě zveřejněné na webu MPSV.

 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-