Podle zjištění ČT tak přestává platit, že prodavačka, zdravotní sestřička nebo učitelka v mateřské školce byla ještě před několika lety povolání, která zastupovaly výhradně ženy. V současné době v nich přibývá mužů. A tak i letušky dnes pomalu nahrazují stewardi, například České aerolinie jich mají už deset procent.

K pacientům v nemocnicích už také nechodí jen zdravotní sestřičky. Sice stále převažují, ale mužů je dnes v této profesi už více než 1 400. Podle ČT, která oslovila několik personalistů, se dá tento jev přičíst trendu ve společnosti. Tradiční model rozdělování rolí v pracovních pozicích se totiž začíná stírat.

Stále více mužů sahá ovšem po původně ženských profesích z existenčních důvodů. I proto se podle ČT hlásí například i na hlídání dětí. V inzerátech se už objevuje klasické: hledáme asistenta/ku ředitele, nebo prodavače/ku. U řady pozic se dnes už striktně uvádí, že práce je určena jak pro muže, tak pro ženy. V Česku už několik let platí antidiskriminační zákon. Podle něj je jen málo profesí, kde může zaměstnavatel rozhodnout, zda chce konkrétně ženu, nebo muže. Sem patří například herectví.

Ze zjištění České televize dále vyplývá, že diskriminací není to, když zaměstnavatel vyžaduje podmínku minimálního věku, odbornou praxi či odborné vzdělání. Za diskriminaci se také nepovažuje rozdílné zacházení, které souvisí se stanovením rozdílného důchodového věku pro muže a ženy, či rozdílné zacházení v případě práce v církvích a náboženských společnostech. Typickým příkladem je výkon funkce římskokatolického faráře, jehož je mužské pohlaví určující a rozhodující prvek. Diskriminací není ani rozdílné zacházení uplatňované za účelem ochrany žen z důvodu těhotenství a mateřství, osob se zdravotním postižením a za účelem ochrany osob mladších 18 let.

-pda-