V dubnu uspořádalo regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR setkání karlovarských a ústeckých firem  s příslušnými oblastními inspektoráty práce.

V Karlovarském kraji mají tato setkání již svou tradici a mezi firmami jsou velmi vítaná. V Ústeckém kraji se po čtyřleté pauze inspektoři opět představili místním firmám, aby je v širším kontextu uvedli do problematiky. Přes 60 zástupců firem si tak vyslechlo aktuální novinky z pracovněprávní legislativy a diskutovalo k tématům BOZP a VTZ. Velmi oceňované jsou zejména poznatky z kontrol na pracovištích a možnost konzultací vlastních případů. Další setkání proběhnou opět na podzim.

Autor: Radka Bartíková