ČNB se vrací ke standardnímu měnově-politickému nástroji a s ohledem na očekávaný vývoj inflace a další ekonomické veličiny bude dle jejích slov zvyšováním úrokových sazeb vývoj „vyhlazovat“. Navyšování úrokové míry je ale jedním z faktorů přispívajících k posilování koruny, kde nadále pozorujeme a i do budoucna očekáváme apreciační tendence.

SP ČR na jednání znovu potvrdil připravenost firem na exit i na vývoj po něm. Firmy, pro jejichž podnikání je vývoj kurzu významným faktorem, musely ve svých plánech s posílením počítat. Do budoucna samozřejmě sledují míru posilování s obezřetností. Opatrnost ve výhledu vychází i z faktorů jako je rychlejší růst mezd, který překonává růst produktivity práce. Důležitý bude celkový ekonomický vývoj a míra posílení.

Pro exportní ekonomiku rychlé pokračování apreciačního trendu spolu se současným růstem mezd vyšším než tempo růstu produktivity práce rozhodně nepředstavuje podpůrný faktor růstu. Firmy po exitu z uměle oslabeného kurzu byly na posílení zhruba o korunu, korunu padesát v letošním roce připraveny. Ekonomice se letos navíc dařilo ještě trochu lépe, než se očekávalo. Právě faktor ekonomického růstu pomáhá dobrým výsledkům firem. Míra posílení kurzu (i přes silnější růst) není výraznější, než bylo očekáváno, navíc odráží pozitivní vývoj české ekonomiky. Řada firem také zvýšila podíl využívání eur v tuzemských transakcích či se finančně zajistila.

Vzhledem k vývoji ekonomiky SP ČR očekává další tlaky na posílení kurzu. Apreciační trend je zřejmý a větší míra posilování se samozřejmě za určitých podmínek může projevit i negativně, záleží ale na důvodech a míře posílení. Případné posílení pod hodnotu v horizontu jednoho roku 25 Kč/eur dynamiku výsledků exportérů zbrzdí, i tak ale zůstane nadále kladná. Výraznější či rychlejší posílení zůstává rizikovým faktorem i naší ekonomické prognózy.

Na jednání s ČNB byla diskutována i otázka ekonomické predikce, kde panovala jak na straně ČNB, tak na straně zaměstnavatelů shoda nad růstem reálného HDP v příštím roce nad 3 %. Dále se diskutovala témata jako bariéry růstu ekonomiky ČR, míra růstu mezd či moderní finanční platformy.

Zdroj: www.spcr.cz

-lhe-