Podle průzkumu společnosti People Management Forum si 65 % lidí myslí, že by se společnosti měly hodnotami začít více zabývat. Také při kulatých stolech dlouho zaznívá, že v českých firmách panuje velký rozdíl mezi deklarovanými a žitými hodnotami.

Ač má většina firem hodnoty napsané na webových stránkách, s tím, jak se zachází se zaměstnanci a jaké se vytváří vnitrofiremní vztahy, to často nemívá nic společného. Pozoruhodné přitom je, že etické normy chování neovlivňují jen naše svědomí nebo náladu, ale také ziskovost.

„Mnozí z nás podlehli dojmu, že si musí vybrat: buď se řídit etickými normami, nebo vydělávat,“ řekl Jan Mühlfeit, Chairman Europe společnosti Microsoft Corporation. „Tak to ale není. Možné je obojí.“

Naopak, kvalitní práce s hodnotami může ziskovost navyšovat. „Firmy, ve kterých jsou deklarované hodnoty, například odpovědnost, podnikavost, inovativnost, korektnost či slušnost, reálně dodržovány manažery i zaměstnanci, bývají úspěšnější a výkonnější. Zaměstnanci jsou v takových firmách spokojenější a tím i angažovanější, “ uvedla Hana Krbcová, víceprezidentka PMF.

„Nám se vyplatilo, že jsme se vždy řídili platnými zákony a dodržovali všechna pravidla. Díky tomu se nám na trhu daří více než dvacet let,“ potvrdila její slova generální ředitelka Manpoweru Česká a Slovenská republika Jaroslava Rezlerová.

Další důležitou hodnotou je podle průzkumu důvěra. Šestnáct procent dotázaných nedůvěřuje vůbec informacím, které přicházejí z vedení společností.

Pokud ve firmě panuje důvěra mezi managementem a zaměstnanci, je to znak, že firma je zdravá. Důvěra se však nedá nařídit či nastolit firemní směrnicí. Přináší ji každodenní slušnost, korektnost, integrita a nejlépe se získává osobním příkladem.

„Manažer, který informuje zaměstnance, že je potřeba využít každou minutu pracovní doby, a sám přichází do práce před polednem a odpoledne mizí na golf, nemůže mít nikdy tým, který s ním potáhne za jeden provaz,“ řekla Hana Krbcová.

Rozdíl mezi vyspělými zeměmi a rozvojovým světem není v technologiích či finančním zabezpečení, ale právě v etických normách, vymahatelnosti práva, jeho dodržování a rovnosti šancí,“ uvedla senátorka Alena Gajdůšková.

Organizace People Management Forum se spojila s Transparency International a společně kromě diskusního setkání v senátu připravuje další velkou aktivitu v oblasti podpory hodnot v organizacích. V květnu pořádá manažerskou konferenci s názvem Hodnoty srdcem úspěchu.

Na jaké úrovni je podle vás firemní kultura v ČR?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.