Jste obeznámeni s tím, jak se má vaše firma na ochranu oznamovatelů připravit, co všechno je k tomu potřeba?

Věřím, že jsme připraveni do té míry, do jaké být připraveni můžeme. Prostudovali jsme návrh zákona a také evropskou směrnici, ze které vychází. Klíčové body legislativy jsme již aplikovali do našich stávajících postupů bez ohledu na to, že zákon ještě nebyl přijat. Zároveň stejně jako ostatní společnosti budeme netrpělivě čekat na finální podobu zákona na ochranu oznamovatelů, protože v projednávaném návrhu je řada bodů, které považujeme za problematické a velmi složitě implementovatelné pro společnosti velikosti ČEZ.

Víte, jak má vypadat oznamovací systém?

Ve Skupině ČEZ provozujeme tzv. etickou linku již řadu let. Tato linka je nepřetržitě dostupná skrz řadu kanálů prakticky komukoliv, kdo má potřebu na takovou linku učinit oznámení. Již nyní máme ve svých pravidlech a postupech ochranu oznamovatelů zajištěnu.

Plánujete u vás ve firmě zavést na agendu pověřené osoby specializovaného pracovníka?

V současné době je zpracování a prošetřením oznámení z etické linky pověřen útvar compliance, který za tímto účelem má několik specialistů, kteří jsou schopni jednotlivá oznámení prověřit nezávisle a s dostatečnou odbornou péčí. Otázkou samozřejmě zůstává, jak moc velké administrativní povinnosti na firmy bude ve své konečné podobě zákon o ochraně oznamovatelů klást. Nedá vyloučit, že požadavky zákona budou mít dopad na nutnost navýšit personální kapacity.

Máte v plánu o problematice oznamování a právech informovat zaměstnance i případně i veřejnost?

Toto určitě v plánu máme a prakticky to již děláme. Platí to, jak interně směrem k našim zaměstnancům (např. v rámci školení nebo komunikačních kampaní), tak i směrem k subjektům mimo Skupinu ČEZ, kdy jsou tyto informace dostupné na stránkách Skupiny ČEZ v sekci Udržitelnost a etika.

Jste si vědomi, jaké vám hrozí postihy v případě nedodržování povinností?

Návrh zákona obsahuje celou řadu přestupků, kterých se může dopustit povinný subjekt (tj. naše společnost), příslušná osoba (tj. osoba, která bude mít ve společnosti ve smyslu tohoto zákona tuto oblast na starosti) nebo také oznamovatel. Pro společnost může hrozit u některých přestupků hrozit pokuta až do 1000 000 Kč nebo 5 % z čistého obratu dosaženého povinným subjektem za poslední ukončené účetní období, takže rozhodně něco, co nelze považovat za nezanedbatelné. Osobně očekávám, že v této oblasti můžeme směrem k finálnímu znění zákona očekávat úpravy, ale spíše jen kosmetického charakteru.

Odhadněte prosím finanční náročnost zřízení oznamovacího systému pro vaši firmu ?

Tento odhad se mi bude dělat poměrně složitě. Jak jsem uvedl v úvodu, etickou linku neboli oznamovací systém provozujeme v rámci Skupiny ČEZ již řadu let. Samotné zřízení kanálů pro oznámení nemusí představovat velké náklady. Nicméně abyste měli celý systém funkční, nestačí pouze zřídit kanály pro příjem oznámení, je potřeba mít specialisty, kteří se postarají o profesionální prošetření oznámení. V dnešní době se tomu v ČEZ věnuje několik zaměstnanců. Je možně, že přijetí zákona, bude znamenat zvýšení počtu oznámení. Pak budeme pravděpodobně nuceni přijmout nové zaměstnance, a to i proto, že návrh zákona uvádí poměrně přísné lhůty pro prošetření podaných oznámení.

Ocenili byste nějakou formu vzdělávání k tématu ochrany oznamovatelů (semináře, workshopy, kulaté stoly)?

Myslím, že nejenom v compliance platí, že kvalitního školení není nikdy dost. Záměrně dávám velký důraz na slovo kvalitního, protože těch skutečně dobrých je i v současnosti jako šafránu. Zároveň zrovna pro tuto oblast věřím, že bude nejvíce přínosná forma vámi zmíněných workshopů nebo kulatých stolů, kde by si zástupci jednotlivých společností mohli sdílet svoje zkušenosti s reálnou implementací a navzájem si pomoc neopakovat stejné chyby. Samotný zákon o ochraně oznamovatelů není extra dlouhý nebo složitý. Složitější může být jeho reálná implementace do již zaběhlých firemních procesů.

 

Mgr. Tomáš Pivoňka, CIA, CRMA

Tomáš Pivoňka je ředitelem útvaru Audit a compliance v ČEZ, a. s. Předtím působil více než 10 let ve společnosti EY jako senior manažer v oddělení podnikového poradenství a řízení rizik. V EY působil i jako CEE IA Champion (hlavní metodolog interního auditu pro 22 zemí střední a východní Evropy). V rámci své dvacetileté kariéry pracoval v rámci střední a východní Evropy na stovkách projektů v oblasti interního auditu, compliance a řízení rizik. Tomáš je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; je držitelem mezinárodních certifikátů Certified Internal Auditor (CIA) a Certification in Risk Management Assurance (CRMA). Tomáš je od roku 2014 prezidentem Českého institutu interních auditorů a byl taktéž 4 roky členem představenstva Evropské konfederace institutů interních auditorů (ECIIA). Pravidelně přednáší v ČR a v zahraničí problematiku interního auditu a compliance. Je ženatý a má dvě dcery. Mimo svojí rodiny se s radostí věnuje výuce jógy a je nadšeným, ale špatným farmářem.