Aktuální ekonomickou situaci zhodnotily téměř dvě třetiny dotázaných jako uspokojivou a 16 procent jako dobrou. Zatímco minulý rok ji označila za špatnou jedna třetina, letos tak učinilo jen 19 procent.

Vyhlídky pro letošní rok jsou optimističtější. Na 41 procent respondentů počítá v ČR s hospodářským vzestupem a téměř polovina očekává stabilní podmínky. Pouze 11 procent se obává zhoršení.

Celých 40 procent dotázaných skutečně počítá se zlepšením vlastní ekonomické situace a polovina očekává stabilní poměry.

Dotázané firmy opět vidí vývoj své vlastní ekonomické situace o poznání pozitivněji než všeobecnou hospodářskou situaci. To mi dodává optimismu, protože z průzkumů z posledních let víme, že prognózy obratu našich členských firem byly většinou velmi realistické,“ uvedl člen představenstva komory Bernard Bauer.

Také prognózy týkající se investic a pracovních míst jsou optimističtější než minulý rok. V obou případech počítá více než polovina dotázaných se stejnými výdaji. Jedna třetina plánuje dokonce zvýšit investice a obdobný počet respondentů chce přijmout nové zaměstnance. Výrazně více než třetina mezinárodních investorů chce zvýšit mzdy přes tři procenta.

Stejně jako minulý rok je většina firem spokojena se svým rozhodnutím podnikat v ČR, takže 88 procent by zde investovalo znovu. Tomu odpovídá i hodnocení německých investorů v ČR, pro které je země opět nejatraktivnější investiční lokalitou v regionu střední a východní Evropy, avšak poprvé společně se Slovenskem.

Největší výhodou ČR je podle průzkumu nadále její členství v EU. Dobrá hodnocení získali také místní dodavatelé a produktivní a kvalifikovaní zaměstnanci s konkurenceschopnými pracovními náklady.

Zatímco české vysoké školství bylo hodnoceno převážně kladně, známky pro odborné vzdělávání a dostupnost odborných pracovníků v posledních letech klesají. Podmínky pro výzkum a vývoj získaly průměrné hodnoty.

Nejhorší hodnocení patřilo opět korupci a hospodářské kriminalitě. Špatné známky obdržely i rámcové podmínky, tedy politická stabilita, veřejná správa a právní jistota.

Hrozící nedostatek odborných pracovníků, nejistota v právním systému a nedostatečná důvěra v politiku a státní správu oslabují konkurenceschopnost českého hospodářství. Na těchto faktorech bude záviset nejen budoucí angažmá německých firem v zemi, ale i celá budoucnost Česka coby lokality pro výrobu a vývoj,“ upozornil Bauer.

Co si myslíte o výsledcích tohoto průzkumu?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.