Na programu bylo prodiskutování těchto diskusních okruhů: právní předpisy upravující postup při provádějí srážek ze mzdy, témata jako srážky bez a se souhlasem zaměstnance, dohody spojené s touto problematikou, pořadí vypořádávání srážek, vyživovaná osoba, postup při provádění srážek ze mzdy při souběhu exekučních srážek a srážek na základě dohody, Insolvenční zákon, součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům a další. Paní doktorka Emanuelová velmi přínosně propojovala teoretické předpisy s převedením na praktické příklady a účastníci diskusního fóra mohli vstupovat a dále se ptát na konkrétní případy.

Tohoto semináře se účastnilo 11 zástupců firem v Jihočeském kraji a na základě hodnotících dotazníků i na základě osobních rozhovorů s účastníky, proběhl seminář velmi úspěšně.

-red-