Celkem mohli žáci poznat tři maturitní a stejný počet učebních oborů – konkrétně pozemní stavitelství–architektura, dopravní stavitelství, vodohospodářské stavby, instalatér, truhlář a zedník.

TECHNOhrátky ve Vysokém Mýtě navštívila také delegace pedagogů ze Střední školy železniční, technické a služeb Šumperk ze sousedního Olomouckého kraje. Cílem návštěvy bylo seznámení se s akcí a její prožití na vlastní kůži. Návštěvu s úmyslem sdílení dobré zprostředkoval za laskavého svolení organizátorů akce a vedení pořádající školy Svaz průmyslu a dopravy ČR, který TECHNOhrátky dlouhodobě podporuje a oceňuje pro jejich význam oblasti kariérového poradenství.

Zpracováno s využitím webových stránek TECHNOhrátek na Školském portálu Pardubického kraje: www.technohratky.cz  a webových stránek ISŠ Moravská Třebová: www.issmt.cz.

Autor: Richard Koubek