Větší prostor byl věnován příkladům spolupráce, ukázkám výsledků projektů podpořených soukromými subjekty a také otázkám propojení firem – byznysu a výzkumu, povzbuzení zájmu o studium nejen technických oborů nejen mezi žáky, ale i mezi rodiči.

V rámci úvodního bloku získali účastníci nové informace o Iniciativě Průmysl 4.0 a podrobnosti ke koncepci technického vzdělávání MŠMT. Kraj Vysočina je v současné době lídrem v zavádění nových aktivit technického vzdělávání na všech úrovních vzdělávání – od základních až po střední školy.