Po dvou a půl roku by tak z výběrového programu měli odcházet například zedníci schopní domluvy ve dvou světových jazycích nebo tesaři s porozuměním pro design služeb. Talent program je pilotním projektem, který by se mohl rozšířit i na ostatní odborné školy, zástupci školy o něm budou jednat s MŠMT.

Čtrnáct vybraných žáků prvního ročníku Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy (SŠSŘ) tento týden do Talent programu nastoupilo. Během dvouapůlletého programu pak ve svém volném čase absolvují na 300 hodin praktických workshopů v sedmi výukových modulech – marketing, strategie podnikání, design služeb, komunikace, profesní etika, jazyky a profesní specializace.

Když na konci Talent programu odjedou na zahraniční stáž, vyjdou ze školy nejen odborníci ve svém řemesle, ale také mladí lidé vybavení na vlastní podnikání spoustou znalostí a dovedností, které tu podle odborníků na vzdělávání i zástupců trhu práce citelně chybí.

Talent program řeší na jedné straně pochyby rodičů, kteří nechtějí šikovné školáky poslat na učiliště ze strachu, že by mezi méně šikovnými zakrněli. Na druhou stranu program odpovídá na potřeby nespokojených zaměstnavatelů, kteří dlouhodobě kritizují úroveň absolventů odborných škol. Učni, kteří projdou Talent programem, budou takřka jistým příslibem kvality – nejenže dobrovolně absolvovali 300 hodin interaktivních workshopů se špičkovými externími lektory, ale navíc budou mít za sebou zahraniční stáž, která následuje po úspěšném zakončení talentového programu,“ vysvětluje talentmanažerka Beáta Holá, která program pro školu vytvořila.

Žáky čeká mimo jiné i jazyková výuka, kterou povedou lektoři angličtiny a němčiny tak, aby její účastníci na konci dosáhli úrovně B1 Evropského jazykového rámce. Jazyky budou potřebovat, protože před ukončením programu na ně čeká dvouměsíční stáž v Německu, Rakousku nebo ve Velké Británii.

Uvědomujeme si, že podnikatelské dovednosti, marketing a cizí jazyky jsou pro řemeslníky stejně podstatné jako kvalitní řemeslná příprava,“ říká zástupce ředitele SŠSŘ Miloslav Knapil.

Výhledově by na tyto trendy měla reagovat celá koncepce středního odborného školství a školy ve svých vzdělávacích programech. My ale chceme dát šanci stávajícím žákům už teď, a právě Talent program je takovou VIP možností vklouznout do profilu řemeslníka 21. století. Je to ambiciózní projekt, ale když se povede, vytvoříme vlastní „Harvard pro řemeslníky je aplikovatelný i na dalších školách,“ dodal Knapil, kantor ze školy, která je jedinou v republice s podobným projektem, jenž se bude otevírat každoročně v pololetí pro žáky prvního ročníku.

Myslíte si, že by se měl Talent program rozšířit i do dalších škol?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.